Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

DA22SP Muotoilun tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 DAP101
NimiHyvinvointi ja terveys
Nimi englanniksifi
Laajuus10 op
Vieraskielinen osuus
Miettinen Kirsi
op
OsaamistavoitteetOpiskelija tunnistaa:
Ihmisen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä.
Hyvinvointialueen palveluiden kehittämistarpeita asiakkaan, palveluntuottajien ja yhteiskunnan näkökulmasta.
Yhteiskehittämisen hyödyt osana palvelumuotoilun prosessia.
Muotoilun edellytyksen muuntautumiskykyiselle terveydenhuollolle.

Opiskelija tietää:
Sosiaali - ja terveysalalla vaikuttavat vaatimukset ja standardit.
Toimialan tyyppilliset reunaehdot, laajuuden ja kompleksisuuden.

Opiskelija osaa
• Toteuttaa hyvinvointiin tai sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvän palvelumuotoiluprojektin.
• Kerätä ja jäsentää tietoa sekä tuottaa siitä lisäarvoa kasvattamalla ymmärrystä aineellistamalla ja konkretisoimalla sitä esimerkiksi visualisoinneilla.
• Soveltaa palvelumuotoilun menetelmiä erilaisissa tehtävissä.
• Kerätä olennaista tietoa, tunnistaa piileviä ongelmia sekä pilkkoa tuloksista konkreettisia palvelutuotannon vaiheita ja toimenpiteitä.
• Suunnitella ja fasilitoida kehittämistyöpajan erilaisille sidosryhmille.
Keskeiset sisällötTerveyden ja hyvinvoinnin teemat. Fasilitointi. Yhteiskehittäminen, Terveys- ja sosiaalialojen käytänteiden ja säädösten huomiointi.
Terveys- ja hyvinvointialaan tai julkisen palveluun liittyvä asiakaslähtöinen muotoiluprojekti.
Asiakastiedon kerääminen, työstäminen ja jalostaminen ratkaisuiksi.
Haastattelut ja visualisoinnin eri tekniikat sekä osallistavat menetelmät.
Työpajan fasilitointi ja yhteiskehittäminen.
Projektin suunnitelma, toteutus, dokumentointi, raportointi, esittäminen ja arviointi.
Suoritustavat• Projektin organisointi, suunnittelu ja toteutus tiimeissä
• Kontaktiopetukseen osallistuminen
• Omatoiminen opiskelu
• Kirjallisuus ja verkkomateriaali
• Keskusteluihin ja tiimitehtäviin osallistuminen
• Tehtävien suorittaminen
• AHOT
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali• Ahonen, T. 2017. Palvelumuotoilu sotessa. Palvelumuotoilun käsikirja sosiaali- ja terveysalan palvelujen kehittämiseen.
• Keijonen, T., Vaajakallio, K. ja Honkonen, J. 2013. Hyvinvoinnin muotoilu.
• Stickdorn, Marc
Edeltävät opinnot Hormness, Markus
Muuta huomioitavaaEdeltävät opinnot:
• Muotoilun ensimmäisen vuoden opinnot

Lisäksi nämä tai näitä opintojaksoja vastaavat tiedot ja taidot
• Muotoilun menetelmät ja teknologiat: palvelumuotoilu 10op sekä
• Tuote- ja palvelumuotoilun perusteet 5op
Yhteyshenkilö

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.