Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

DA22SP Muotoilun tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 DAP201
NimiInformaatiomuotoilu
Nimi englanniksiInformation Design
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija tietää ihmisen aistijärjestelmän tuottamia edellytyksiä informaatiomuotoilulle.
Opiskelija tietää informaatiomuotoilun keskeiset periaatteet.
Opiskelija tietää informaatiomuotoiluun liittyvää eettistä pohdintaa.
Opiskelija osaa kerätä ja muodostaa suunnittelussa tarvittavaa tietoa.
Opiskelija osaa käyttää typografiaa ymmärrettävyyden parantamiseen.
Opiskelija osaa käyttää vektorigrafiikkaa informaationmuotoilussa.
Opiskelija osaa visualisoida tietoa monipuolisesti, havainnollisesti ja vaikuttavasti.
Opiskelija osaa soveltaa informaatiomuotoiluosaamista erilaisissa kehittämistehtävissä.
Opiskelija osaa valita toteutustavan lähdeaineiston perusteella.
Keskeiset sisällöt• Ihmisen aistijärjestelmän toiminta ja hahmolait
• Informaatiomuotoilun prosessi, keskeiset periaatteet ja lajityypit
• Opastaminen, tilastografiikka
• Typografian merkitys tekstin selkeydelle ja viestin ymmärrettävyydelle
• Tiedon keruu, analysointi, arvottaminen ja jakelu
• Informaatiomuotoilun ammatilliset käytänteet ja työvälineet
• eettiset periaatteet
Suoritustavat• Luennoille osallistuminen
• Omatoiminen opiskelu
• Kirjallisuuden ja verkkomateriaalin opiskelu
• Keskusteluihin ja ryhmätehtäviin osallistuminen
• Tehtävien suorittaminen
• AHOT
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliKirjallisuus ja muu opintojaksolla osoitettu aineisto
Koponen, J., Hilden, J. ja Vapaasalo, T. 2016. Tieto näkyväksi. Informaatiomuotoilun perusteet.
Itkonen, M. 2019: Typografian käsikirja.
Edeltävät opinnotEdeltävät opinnot:
• Muotoilun ensimmäisen vuoden opinnot
• Graafinen suunnittelu
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöKares Antti

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.