Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

DA22SP Muotoilun tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 DAP401
NimiKäyttöliittymämuotoilu
Nimi englanniksiApplication Design
Laajuus10 op
OsaamistavoitteetOpiskelija tunnistaa tuotteiden hallinnassa käytettäviä erilaisia käyttöliittymiä, käyttötapoja ja niihin kytkeytyviä käyttökokemuksia.
Opiskelija tunnistaa rajapintojen muotoilun työkenttää ja yhteistyömuotoja.
Opiskelija tietää rajapintojen muotoilussa tarvittavia menetelmiä.
Opiskelija osaa kerätä ja muodostaa suunnittelussa tarvittavaa tietoa.
Opiskelija osaa huomioida rajapintojen muotoiluun ja käyttöön vaikuttavia tekijöitä.
Opiskelija osaa muotoilla käyttöliittymiä muotoilun työvälineitä käyttäen.
Keskeiset sisällötOpintojakso koostuu kahdesta osiosta

Käyttöliittymämuotoilun teoria 5 op
• Käyttöliittymäsuunnittelun prosessi ja työvälineet
• Käyttäjä ja käyttökonteksti
• Erilaiset käyttöliittymät, niiden toimintaperiaatteet ja käyttötavat
• Tuotemäärittely ja spesifikaatiot
• Tuotannon kommunikointi ja monialaisuus

Käyttöliittymämuotoilun projektityö 5 op
• Teoriatietämystä täydentävänä tehdään soveltavia harjoituksia
• Soveltava projektityö ja muut käytännön harjoitukset
• Mock up -työskentely
Suoritustavat• Luennoille osallistuminen
• Omatoiminen opiskelu
• Kirjallisuuden ja verkkomateriaalin opiskelu
• Keskusteluihin ja ryhmätehtäviin osallistuminen
• Tehtävien suorittaminen
• AHOT
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliKirjallisuus ja muu opintojaksolla osoitettu aineisto
Edeltävät opinnotEdeltävät opinnot
• Graafinen suunnittelu
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöKares Antti

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.