Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

DA22SP Muotoilun tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 DAS501
NimiOppimis- ja työympäristöjen suunnittelu
Nimi englanniksiMuotoilun perusopinnot.
Asunto ja pientalosuunnittelu 10op.
Julkisten tilojen suunnittelu 10op.
CAD-, 2D- ja 3D-osaaminen.
Laajuus10 op
OsaamistavoitteetOpiskelija osaa suunnitella oppimista ja työtehokkuutta edistäviä tiloja. Opiskelija osaa osallistavan ja yhteisöllisen suunnittelumenetelmän. Opiskelija osaa tuottaa tarvittavaa päätöksentekomateriaalia hankkeen eri osapuolille. Opiskelija tuntee oppimismenetelmiä ja koulutusasteiden käytäntöjä sekä opetustoimialaan liittyviä yrityksiä ja niiden tuotteita oppimis- ja työympäristöissä. Opiskelija kehittää ja laajentaa osaamistaan sisustusarkkitehtuurin ammattikontekstissa yhdessä muiden rakennussuunnittelualan toimijoiden kanssa.
Keskeiset sisällötFyysinen-, sosiaalinen-, paikallinen- ja digitaalinen tila.
Työelämälähtöisten ja opiskelijakeskeisten oppimisympäristöjen suunnittelu.
Monimuotoiset ja monialaiset oppimisympäristöt.
Monitilatoimistot ja -tilat.
CAD, 2D ja 3D.
SuoritustavatVerkko-ja lähiopetuksessa tehtävät harjoitukset, itsenäinen tiedonhankinta sekä suunnitteluprojektin laadinta. Harjoitustehtävien ja suunnitteluprojektin esittelyihin ja arviointeihin osallistuminen. Sähköinen raportoiminen sekä suullinen esittely. Opinnollistaminen ja AHOT.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliOpetus- ja luentomateriaalit. RT- ja SIT- kortisto soveltuvin osin sekä itsenäisesti tuotetut aineistot. Ahmajärvi, M. ja Kyllönen, A. "Meillä saa luntata” - Muutos perinteisestä luokkahuoneesta kohti oppimisen olohuonetta. Manninen, J.
Edeltävät opinnot Burman, A.
Muuta huomioitavaa Kuittinen, E.
Yhteyshenkilö Passi, S. ja Särkkä, H. 2007. Oppimista tukevat ympäristöt, johdatus oppimisympäristöajatteluun.

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.