Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

DA22SP Muotoilun tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 DAS801
NimiKonstruktio ja rakennustekniikka
Nimi englanniksiConstruction and Building Technology
Laajuus10 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa erityyppisten rakennusten runkojärjestelmät ja niiden valintaan vaikuttavat tekijät rakenteiden ja ergonomian näkökulmasta sekä tuntee rakennuksen runkomateriaalit ja niiden ominaisuudet. Opiskelija tietää runkomateriaalien vaikutuksen suunniteltavaan kokonaisuuteen. Opiskelija tietää julki- ja pientalorakentamisessa materiaaleja ja palomääräyksiä koskevan rakennuslainsäädännön.
Keskeiset sisällötOpintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelijat erilaisten julkisten rakennusten ja pientalojen sekä erityyppisten pienrakennusten yleisiin runkojärjestelmiin ja niihin kohdistuviin kuormiin. Opintojakson kokonaisuuteen kuuluu erityyppisten rakennusten eri paloluokkien tunnistaminen ja niiden määräytymiseen vaikuttavat asiat rakennuslainsäädännön näkökulmasta. Kurssin aikana vahvistetaan opiskelijoiden osaamista rakennusalan yleisesti käytössä olevien runkomateriaalien tarkoituksenmukaista valintaa sekä syvennetään tietoutta eri materiaalien ja rakenteiden tuntemuksessa. Opiskelijat perehtyvät harjoitustöiden kautta kantavien rakenteiden rakenne- ja konstruktiivisen suunnittelun perusperiaatteisiin sekä materiaalivalintoihin. Pääpaino harjoitustehtävissä ovat erilaiset pienrakennusten ja muiden täydentävien rakenteiden runkokonstruktiot.
SuoritustavatLuento-opetus ja lähiopetuksessa tehtävät harjoitukset sekä itsenäinen tiedonhankinta. Itsenäinen suunnitteluprojektin tai harjoitustehtävän tekeminen. Arviointiin osallistuminen.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliOpetus- ja luentomateriaalit, SIT-, Ratu- ja RT‐kortisto soveltuvin osin, YM Maankäyttö- ja rakennuslaki 2019, Talo 2000 -ohjelma soveltuvin osin, RT 141-1016 RunkoRYL 2010, RT 103131 Rakennuksen paloluokan määrittäminen ja keskeiset palotekniset vaatimukset, RT RakMK-21758 Kantavien rakenteiden suunnitteluperusteet (ohjeet 2016), RT 08-11098, Sisusteiden paloturvallisuus julkiset tilat, YM2/601/2015 Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta.
Edeltävät opinnotMuotoilun perusopinnot
Sisustusarkkitehtuurin perusteet 10 op
Asunto- ja pientalosuunnittelu 10 op
Julkisten tilojen suunnittelu 10 op
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöRuokonen Jarmo

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.