Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

DA22SP Muotoilun tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 DAS903
NimiUrban Design
Nimi englanniksi
Laajuus10 op
OsaamistavoitteetOpiskelija tutustuu rakennetun ympäristön suunnittelua koskeviin keskeisiin käsitteisiin, hallintomenettelyn ja kaavoituksen vaiheisiin sekä kaavamerkintöihin. Opiskelija kehittää ja laajentaa osaamistaan lupamenettelyjen hallinnassa ja suunnittelu- sekä päätöksentekomateriaalin tuottamisessa projektin eri osapuolille.

Opintojaksossa painottuu tulevaisuusorientoitunut ihmis- ja käyttäjälähtöinen suunnittelu, jossa painotetaan kaupunkiympäristön tila- ja virtuaalikokemusten merkitystä hyvän käyttäjäkokemuksen toteutumisessa.

Opiskelija osaa havainnoida kaupunkiympäristön toimintoja ja ihmisten käyttäytymistä valitun kehitettävän kohteen parissa. Opiskelija osaa osallistaa käyttäjiä palvelumuotoilun menetelmiä soveltamalla. Opiskelija osaa hyödyntää käyttäjien toiveita ja tarpeita kaupunkisuunnittelussa sekä tunnistaa kaupunkisuunnittelun uusia mahdollisuuksia laaja-alaisesti.

Opiskelija osaa suunnitella hankitun tiedon pohjalta uusia konsepti-ideoita yhdessä eri toimijoiden kanssa. Opintojakson aikana opiskelija kehittää suunnittelutehtävissä ratkaisuja käyttäjien henkilökohtaisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tarpeiden näkökulmista.

Opiskelija tietää projektityöskentelyn periaatteet ja osaa vaiheistaa työskentelynsä kaupunkisuunnittelua palvelevasti. Opiskelija tietää kaupunkisuunnittelun kokonaisvaltaisen strategiatyön merkityksen. Opiskelija osaa omassa työskentelyssään huomioida kaavoitusten ja erilaisten lupamenettelyjen aikataululliset lähtökohdat.
Keskeiset sisällötKaupunkisuunnittelun strategiset lähtökohdat, palvelumuotoilu osana onnistunutta kaupunkimuotoilua, luova ongelmanratkaisukyky, kokeellinen työskentely, loppukäyttäjien havainnointi, haastattelut ja osallistavat yhteiskehittämisen työpajat, moniammatillinen yhteistyö, uusien konseptien ideointi ja testaaminen loppukäyttäjien kanssa. Projektisuunnittelu- ja hallinta, kaupunkiympäristön suunnitteluperiaatteet ja lainsäädäntö. Käyttäjien henkilökohtaisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tarpeiden huomioiminen
SuoritustavatLähiopetuksen toteutuva harjoitusten tekeminen, itsenäinen tiedonhankinta. Itsenäinen suunnitteluprojektin tai harjoitustehtävän tekeminen. Arviointiin osallistuminen
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliOpintojaksolla ilmoitettu kirjallisuus ja muu aineisto
Edeltävät opinnotEdeltävät opinnot:
- Muotoilun perusopinnot,
- Tuote- ja palvelumuotoilun perusteet,
- Muotoilun menetelmät ja teknologiat
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöNevalainen Heikki
Miettinen Kirsi

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.