Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

LW19SM Liiketalouden tutkinto-ohjelma, Wellness-liiketoiminta (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 LXM8200
NimiPalkkahallinto
Nimi englanniksiPayroll Management
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija tuntee palkkauksen perusteet, tutustuu palkkausta säätelevään normistoon ja osaa soveltaa sitä palkan laskennassa. Opiskelija osaa käsitellä palkanmaksussa palkasta tehtävät vähennykset, palkan verotuksen ja luontoisedut. Hän tunnistaa henkilökuntaetuudet ja ymmärtää etuuksien verottomuuden periaatteet. Hän osaa laskea vuosilomapalkan. Opiskelija osaa laatia matkalaskun kotimaan ja ulkomaan matkan osalta. Hän perehtyy työnantajalta vaadittaviin palkkahallintoon liittyviin maksuihin, tilityksiin, ilmoituksiin sekä palkkakirjanpitoon ja -raportointiin. Opiskelija osaa laskea ja huomioida henkilöstömenojen vaikutuksen yrityksen kannattavuuteen.
Keskeiset sisällötPalkkauksen perusteet
Palkkahallinnon normisto
Palkan verotus
Palkasta tehtävät muut vähennykset
Veronalaiset luontoisedut
Verovapaat henkilökuntaetuudet
Vuosiloma ja vuosilomapalkka
Työaika
Matkustuskustannusten korvaukset
Työnantajan maksut ja tilitykset
Palkkakirjanpito- ja raportointi
Henkilöstökustannukset yrityksen kustannuksina
SuoritustavatItsenäinen ja ryhmissä tapahtuva opiskelu, oppimistehtävät ja tentti
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöHämäläinen Kaisa

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.