Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

LL21SP Liiketalouden tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 LLXE100
NimiBusiness English
Nimi englanniksiBusiness English
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija osaa kertoa itsestään ja esitellä ammatillista profiiliaan. Opiskelija osaa viestiä suullisesti tyypillisimmissä työelämään liittyvissä vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa tuottaa tavallisimpia liike-elämän tekstejä. Opiskelija hallitsee liiketalouden alalla tarvittavan keskeisimmän sanaston sekä kykenee hankkimaan, soveltamaan ja viestimään alaan liittyvää tietoa suullisesti ja kirjallisesti tilanteeseen sopivalla tavalla.
Keskeiset sisällötKoulutukseen ja työhön liittyvä sanasto sekä liiketalouden alan perussanasto: kirjalliset viestintätilanteet mm. työnhaun asiakirjat, sähköpostiviestintä, yrityksen toiminnoista sidosryhmille viestiminen: suulliset viestintätilanteet kuten puhelinkieli, asiakas- ja muihin sidosryhmätapaamisiin liittyvä viestintä.
SuoritustavatLuennot ja ohjatut harjoitukset.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliNISKANEN, Terttu, VETTER, Jutta, URBOM, Ruth. 2008-2015 kaikki painokset. Business Express. Sanoma Pro (aiemmin WSOY). Lisäksi muu myöhemmin ilmoitettava aineisto.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöRuotsalainen Jaana

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.