Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

LL21SP Liiketalouden tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 LLX300
NimiVuorovaikutteinen esimiestyö
Nimi englanniksiInteractive Leadership
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija osaa kuvata esimiestehtävän tarkoituksen ja merkityksen organisaatiolle. Hän tuntee esimiestyön käytännön toiminnan. Opiskelija tuntee ryhmätoiminnan lainalaisuudet ja osaa huomioida ne esimiestyössä. Opiskelija oppii rakentamaan omaa johtajuuttaan, tunnistaa esimiestyön vaatimukset ja osaa peilata omaa osaamistaan niihin.
Keskeiset sisällöt- Esimiehen rooli ja tehtävät
- Vuorovaikutteisuus esimiestyössä: palauteen anto ja vastaanotto, kehityskeskustelut, muutosjohtaminen
- Yksilöiden moninaisuus ja ryhmädynamiikka
- Työntekijöiden motivointi ja hyvinvointi
- Itsensä johtaminen ja esimiehenä kehittyminen
SuoritustavatAktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, oppimistehtävät
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliAiheeseen liittyvät ajankohtaiset artikkelit ja kirjallisuus. Tarkennetaan opintojen alkaessa.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöRossi Anna

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.