Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

LL21SP Liiketalouden tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 LLAP400
NimiInvestointi- ja rahoitussuunnittelu
Nimi englanniksiInvestment and Financial Planning
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija ymmärtää rahoitusstrategian vaikutukset, tunnistaa erilaisia rahoitukseen liittyviä riskejä ja osaa suunnitella yrityksen rahoitusta edelliset huomioiden.

Opiskelija osaa arvioida investointien kannattavuutta nykyaikaisilla menetelmillä. Hän osaa hyödyntää rahoitusfunktioita investointilaskennassa ja osaa toteuttaa joustavia laskentataulukoita taulukkolaskentaohjelmalla.

Opiskelija osaa ottaa huomioon käyttöpääoman merkityksen yrityksen lyhytaikaisessa rahoituksessa.
Keskeiset sisällötRahoitusstrategia, yrityksen rahoitusrakenne
Rahoitussuunnittelun vaiheet
Rahan aika-arvo
Investoinnin kannattavuuteen vaikuttavat tekijät
Investointilaskentamenetelmät
Investointilaskentaan liittyvät rahoitusfunktiot
Käyttöpääoma
Taulukkolaskennan tehokas käyttö
SuoritustavatTentti ja oppimistehtävä
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliJärvenpää, M.,Länsiluoto, A.,Partanen, V. ja Pellinen, J., Talousohjaus ja kustannuslaskenta, Sanoma Pro Oy, Hki soveltuvin osin.
Saaranen, P., Kolttola, E. & Pösö, J. Liike-elämän matematiikka. Edita.
Edeltävät opinnotSavonian tradenomin ensimmäisen vuoden taloushallinnon opinnot tai vastaava osaaminen.
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöLoikkanen Ulla

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.