Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

LL21SP Liiketalouden tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 LLAP800
NimiTalouden ohjaus
Nimi englanniksiFinancial Control
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija ymmärtää strategisen ajattelun merkityksen yrityksen menestymisessä ja tunnistaa strategiaprosessin eri vaiheet. Opiskelija tiedostaa taloushallinnon roolin strategisessa johtamisessa ja osaa hyödyntää erilaisia strategiatyökaluja erityisesti suorituksen mittaukseen. Opiskelija omaksuu aihepiirin sanastoa niin, että pystyy hankkimaan ja välittämään tietoa englanniksi.
Keskeiset sisällötStrategiakäsitteet
Strategisen johtamisen prosessi
Strategiset suoritusmittaristot, erityisesti BSC
Suorituksen mittauksen erityiskysymyksiä, kuten aineeton pääoma
Alan keskeinen englanninkielinen sanasto
SuoritustavatOppimistehtävät ja sanastokoe
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliJärvenpää M., Länsiluoto A., Partanen V. ja Pellinen J. Talousohjaus ja kustannuslaskenta soveltuvin osin, uusin painos
Edeltävät opinnotSavonian tradenomin ensimmäisen vuoden taloushallinnon opinnot tai vastaava osaaminen.
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöLoikkanen Ulla

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.