Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

LL21SP Liiketalouden tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 LLAP900
NimiBudjetointi ja luotonvalvonta
Nimi englanniksiBudjeting and Credit Control
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija pystyy laatimaan erilaisia budjetteja johdon päätöksentekoa varten taulukkolaskentaohjelmaa tehokkaasti hyödyntäen. Hän osaa tuottaa laskelmia myös lyhyen aikavälin ohjaukseen, kuten maksuvalmiuden seurantaan.

Opiskelija ymmärtää luotonvalvonnan merkityksen. Hän tuntee saatavan perintää ja eri maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevan keskeisimmän lainsäädännön, sekä osaa soveltaa sitä käytännön ratkaisutilanteissa. Hän osaa laatia saatavan perintään liittyvät tavanomaiset asiakirjat.
Keskeiset sisällötBudjetointi ja tavoiteasetanta
Pääbudjetit ja osabudjetit
Kassanhallinta
Taulukkolaskennan tehokas käyttö
Saatavan vapaaehtoinen ja oikeudellinen perintä
Ulosotto ja takavarikko
Yrityssaneeraus ja yksityishenkilön velkajärjestely
Konkurssi
SuoritustavatTentti ja oppimistehtävä
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliJärvenpää M., Länsiluoto A., Partanen V. ja Pellinen J. Talousohjaus ja kustannuslaskenta soveltuvin osin, uusin painos
Edeltävät opinnotSavonian tradenomin ensimmäisen vuoden taloushallinnon opinnot tai vastaava osaaminen.
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöHiltunen Pentti
Honkanen Jukka

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.