Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

LL21SP Liiketalouden tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 LLAP1900
NimiMyynnin ja markkinoinnin strateginen kehittäminen
Nimi englanniksiStrategic Sales and Marketing Management
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija ymmärtää markkinoinnin ja myynnin kokonaisuuden ja niiden yhteyden koko yrityksen toimintaan. Hän ymmärtää tavan toimia suunnitellusti ja vastuullisesti yrityksen vision mukaisesti, ja oppii arvioimaan kriittisesti markkinointia kokonaisuutena. Opiskelija osaa hyödyntää tarkoituksenmukaisia työkaluja markkinoinnin suunnitteluprosessin eri vaiheissa. Opiskelija tuntee aihepiirin keskeisintä englanninkielistä ammattisanastoa ja pystyy soveltamaan sitä omassa viestinnässään.
Keskeiset sisällötSuunnitteluprosessi
Analyysit ja niiden tulosten hyväksikäyttö
Ennakointi, tavoiteasetanta
Strateginen päätöksentekoprosessi
Operatiiviset suunnitelmat
Tehokkuuden ja kannattavuuden mittaaminen
Vastuullinen liiketoiminta
Strategian viestintä
Englanninkielinen keskeisin aihepiirin ammattisanasto sekä suullisten ja kirjallisten taitojen kehittäminen englanniksi viestittäessä
SuoritustavatOppimistehtävät, strategiapeli, englanninkieliset soveltavat suulliset ja kirjalliset tehtävät.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliOpettajien ilmoittama materiaali
Edeltävät opinnotPakolliset ammattiopinnot
Muuta huomioitavaaTämä opintojakso liittää suuntautumisvaihtoehdon aikaisemmat opinnot kokonaisuudeksi
YhteyshenkilöHuotari Nina
Oksanen Virpi

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.