Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

LL21SP Liiketalouden tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 LLX1100
NimiPalkkahallinto
Nimi englanniksiPayroll Management
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija tuntee palkkauksen perusteet, tutustuu palkkausta säätelevään normistoon ja osaa soveltaa sitä palkan laskennassa. Opiskelija osaa käsitellä palkanmaksussa palkasta tehtävät vähennykset, palkan verotuksen ja luontoisedut. Hän tunnistaa henkilökuntaetuudet ja ymmärtää etuuksien verottomuuden periaatteet. Hän osaa laskea vuosilomapalkan. Opiskelija osaa laatia matkalaskun kotimaan ja ulkomaan matkan osalta. Hän perehtyy työnantajalta vaadittaviin palkkahallintoon liittyviin maksuihin, tilityksiin, ilmoituksiin sekä palkkakirjanpitoon ja -raportointiin. Opiskelija osaa laskea ja huomioida henkilöstömenojen vaikutuksen yrityksen kannattavuuteen.
Keskeiset sisällötPalkkauksen perusteet
Palkkahallinnon normisto
Palkan verotus
Palkasta tehtävät muut vähennykset
Veronalaiset luontoisedut
Verovapaat henkilökuntaetuudet
Vuosiloma ja vuosilomapalkka
Työaika
Matkustuskustannusten korvaukset
Työnantajan maksut ja tilitykset
Palkkakirjanpito- ja raportointi
Henkilöstökustannukset yrityksen kustannuksina
SuoritustavatTentti ja oppimistehtävät
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliSyvänperä Outi ja Turunen Leena. Palkkavuosi. Helsinki: Edita. Uusin painos.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöMartikainen Liisa

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.