Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

LL21SP Liiketalouden tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 LXP1200
NimiOikeuden perusteet
Nimi englanniksiBasics of Law
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija tuntee Suomen ja EU:n oikeusjärjestyksen sekä keskeisimmät oikeudelliset peruskäsitteet, ja osaa käyttää oikeudellisia tietolähteitä. Hän tuntee henkilö-, sopimus- ja yritysoikeuteen liittyvän keskeisen lainsäädännön ja osaa soveltaa sitä käytännön ratkaisutilanteissa. Opiskelija tuntee pääpiirteissään riidattoman saatavan perintämenettelyn ja osaa laatia siihen liittyvät tavanomaiset asiakirjat (maksumuistutus, maksuvaatimus, suppea haastehakemus). Opiskelija tuntee myös keskeiset työsuhdetta säätelevät normit ja osaa soveltaa niitä käytännön työelämässä ilmeneviin oikeudellisiin kysymyksiin.
Keskeiset sisällöt- Suomen ja EU:n oikeusjärjestys, oikeuslähteet ja oikeudellinen päätöksenteko
- henkilöoikeus: oikeussubjektit, oikeudellinen toimintakelpoisuus ja oikeudellinen vastuunalaisuus, edunvalvonta, edustus
- yritysmuodot: yrityksen perustaminen, päätöksenteko ja vastuukysymykset
- sopimuksen tekeminen, pätemättömyys, sovittelu ja tulkinta, vahingonkorvaus
- tavaran ja palveluksen kauppasopimukset
- liiketilan hankintasopimukset
- luottosopimukset ja velan vakuudet
- muut yrityksen toimintaan liittyvät sopimukset
- saatavan vapaaehtoinen ja oikeudellinen perintä
- työsuhteen oikeudellinen sääntely: työsopimuslaki, työaika ja vuosiloma, työehtosopimukset ja työriitojen sovittelu, työsuojelu, yhteistoiminta yrityksessä
SuoritustavatTentti
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliIlmoitetaan opintojakson alkaessa
Edeltävät opinnot- Ei vaadittavia edeltäviä opintoja
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöHonkanen Jukka

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.