Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

LL21SP Liiketalouden tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 LLP1200
NimiLiiketoiminnan ja markkinoinnin perusteet
Nimi englanniksiBasics of Business Planning and Marketing
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija osaa arvioida yrittäjyyden ja yritystoiminnan merkitystä yhteiskunnassa. Hän osaa asemoida yksittäisen yrityksen osaksi yhteiskuntaa ja elinkeinorakennetta. Opiskelija osaa määritellä yrityksen toimintaprosessit ja perustoiminnot. Hän ymmärtää yrityksen riskinhallintaan ja logistiikkaan liittyvien päätösten kriteerit ja osaa tehdä niihin liittyviä perusratkaisuja. Opiskelija osaa suunnitella ja tehdä perusteltuja markkinointiratkaisuja huomioiden segmentointiperusteet sekä kuluttajakäyttäytymiseen liittyvät tekijät ja erilaiset kilpailukeinot ja niihin liittyvä kohderyhmäkohtainen päätöksenteko.
Keskeiset sisällöt- yritystoiminnan ja yrittäjyyden merkitys sekä yritystoiminnan tunnusmerkit
- toimintaympäristön analysointi ja sidosryhmät
- liikeidea
- liiketoimintasuunnitelman sisältö ja merkitys eri sidosryhmille
- riskikartoitus ja siihen liittyvät toimenpiteet
- yrityksen logistinen prosessi
- vastuullisuus liiketoiminnassa
- nykyaikaisen markkinoinnin perusteet ja toimintaympäristö
- kuluttajan ostoprosessin vaiheet ja digitalisaation vaikutukset kuluttajakäyttäytymiseen
- segmentointiperusteet ja segmentointiprosessi
- kilpailun muodot ja kilpailun roolit
- markkinoinnin kilpailukeinot
SuoritustavatTentti
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliIlmoitetaan opintojakson alkaessa
Edeltävät opinnot- Ei vaadittavia edeltäviä opintoja
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöPitkänen Ari

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.