Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Basis of Education Competence Standards Structure of Studies Development of Expertise Methods and implementation Course Table

LI21SP Bachelor Degree Programme in International Business

Course Description

Code4 LLXR100
NameSvenska på företaget
Credits5 cr
ObjectivesOpiskelija osaa kertoa itsestään ja esitellä omaa ammatillista profiiliaan. Opiskelija selviytyy työelämän tyypillisimmissä viestintätilanteissa ruotsin kielellä, hallitsee liiketalouden alan keskeisimmän sanaston sekä kykenee viestimään vuorovaikutustilanteeseen sopivalla tavalla. Opiskelija osaa tuottaa tavallisimpia työelämän dokumentteja sekä esitellä yritystä tai organisaatiota ja sen palveluja, tuotteita ja toimintaa. Opiskelija osaa hyödyntää talouselämän julkaisujen ja muiden tietolähteiden tarjontaa.
ContentKoulutukseen ja työhön liittyvä sanasto sekä liiketalouden alan perussanasto kirjallisissa (mm. työnhaun asiakirjat, sähköpostiviestintä, liikekirje) ja suullisissa viestintätilanteissa (mm. puhelinkieli, tuote-esittely, yritysesittely, asiakaspalvelutilanteet).
RequirementsOppimistehtävät, suulliset ja kirjalliset testit.
Grading Scale0 - 5
Course materialHANSKA-AARE, Sari, KERÄNEN, Marit, LEHTOVIITA, Kirsi & PIRTTILÄ, Mia. 2014. Gå med vinst! Affärssvenska för högskolor. Edita Publishing Oy.
Prerequisites
Other considerationsSuorittamalla tutkinto-ohjelmansa ruotsin kielen pakollisen opintojakson (liiketalouden alalla Svenska på företaget) hyväksytysti opiskelija osoittaa hallitsevansa valtion virkamiehiltä vaadittavan suullisen ja kirjallisen ruotsin kielen taidon (julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annettu laki 424/ 2003, 6§).
ContactJoona Tarja

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.