Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

LY21SY Liiketalouden (YAMK) tutkinto-ohjelma, Liiketoiminnan kehittäminen

Opintojaksokuvaus

Koodi4 X991006
NimiAsiantuntijuus ja esimiestoiminta
Nimi englanniksiExpertise and Supervisory Work
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija osaa tavoitteellisesti kehittää omaa asiantuntijuuttaan hyödyntäen uutta tietoa ja kokemuksellista oppimista, sekä huomioiden toimintaympäristössä ja työssä tapahtuvat muutokset. Hän osaa toiminnallaan tukea asiantuntijuuden jakamista työyhteisössä. Hän osaa toimia työyhteisön osaamisen kehittäjänä. Opiskelija ymmärtää esimiestyön erilaiset roolit työyhteisöissä. Hän oppii tunnistamaan omat esimiesvalmiutensa. Hän osaa monipuolisesti arvioida omaa esimiesosaamistaan ja määritellä osaamisensa kehittämistarpeita.
Keskeiset sisällöt- Asiantuntijuuden kehittyminen ja jaettu asiantuntijuus
- Osaamisen kehittäminen ja johtaminen
- Johtaminen ja esimiesosaaminen nykykäsitysten valossa
- Esimiehen roolit työyhteisössä
- Omien esimiesvalmiuksien tunnistaminen ja arviointi
SuoritustavatOppimistehtävät. Oppimistehtävän yhteydessä tehtävä reflektio itsearvioinnin välineenä. Arviointi neljä kertaa lukukauden aikana.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliAiheeseen liittyvät ajankohtaiset artikkelit ja kirjallisuus. Tarkennetaan opintojen alkaessa.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa100% verkkokurssi (Moodle)

Opintojakso on lukuvuonna 2021 - 2022 avoinna 15.9.2021 – 31.7.2022. Opintojakson suorittamiseksi vaadittavat tehtävät voi palauttaa milloin vain opintojaksolla olevaan palautuskansioon ja ne arvioidaan viimeistään neljän viikon kuluessa kustakin palautuspäivästä.

Palautuspäivät ovat 15.11.2021, 15.12.2021, 1.2.2022, 15.3.2022, 30.5.2022 ja 31.7.2022.

Savonia-amk - ylempi amk - kaikille aloille yhteiset opinnot. Tämä opintojakso vastaa sisällöllisesti Expertise and Supervisory Work –opintojaksoa.
YhteyshenkilöVirolainen Ilkka

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.