Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

LY21SY Liiketalouden (YAMK) tutkinto-ohjelma, Liiketoiminnan kehittäminen

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SAVYONT
NimiOpinnäytetyö
Nimi englanniksiThesis
Laajuus30 op
OsaamistavoitteetYlemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö on laaja, soveltava kehittämis- tai tutkimustehtävä, jossa opiskelija osoittaa kykynsä soveltaa tutkimustietoa, sekä tuottaa uusia ratkaisuja ja uudistaa työelämän käytäntöjä. Opinnäytetyössä korostuu opiskelijan, työelämän ja ammattikorkeakoulun välinen aktiivinen vuorovaikutus niin aiheen valinnan, tavoitteiden kuin toteutuksen osalta. Opiskelija osoittaa opinnäytetyössään kykenevänsä itsenäisesti tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan työelämän kehittämishaasteita. Hän osaa hyödyntää tutkimustietoa ja menetelmäosaamista kriittisesti ja analyyttisesti, sekä tehdä perusteltuja valintoja opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa. Opinnäytetyöllä opiskelija osoittaa myös kykynsä raportoida ja viestiä opinnäytetyöstään sujuvasti ja luotettavasti.
Keskeiset sisällötOpinnäytetyön aiheen valinta, tutkimus- ja kehittämisprosessi, opinnäytetyön raportointi.
SuoritustavatKirjallinen opinnäytetyö, kypsyysnäyte, seminaariesitykset, 30 opintopistettä vastaa n. 800 h opiskelijan työaikaa.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliHirsjärvi, S. & Remes, P. & Sajavaara, P. 2007. Tutki ja kirjoita. Keuruu: Otavan kirjapaino Oy.

Savonia-ammattikorkeakoulu. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot: Opinnäytetyöopas.

Muu tutkinto-ohjelmakohtaisesti määritettävä materiaali.

Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöTurjamaa Riitta

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.