Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

LY21SY Liiketalouden (YAMK) tutkinto-ohjelma, Liiketoiminnan kehittäminen

Opintojaksokuvaus

Koodi4 MJF9138
NimiKehittävä työote
Nimi englanniksiDynamic Work Practices
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija täydentää henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa ja vahvistaa ammatillista asiantuntijuuttaan aiempaa kehittämisosaamistaan syventävillä tai laajentavilla teoreettisilla tai soveltavilla opinnoilla. Opintojakson aikana opiskelija osoittaa valitun asiantuntijuusalueen itsenäistä hallintaa ja osaamista. Opiskelija analysoi ja raportoi toimialan ja/tai kohdeorganisaation kehittämiseksi tehtyjä käytännön toimenpiteitä teoriaa hyödyntäen. Opintojakso voi linkittyä myös Savonian TKI-toiminnassa tehtyyn projektiin.
Keskeiset sisällöt- Asiantuntijuusvalmiudet
- Opiskelijakohtaisesti määritelty oman alan liiketoimintaa tukeva erityisosaaminen
- Tutkimuksellisen kehittämisen periaatteiden mukainen raportointi
SuoritustavatItsenäisesti toteutettu käytännön projekti ja kirjallisuuteen pohjautuva kirjallinen raportti. Suoritus voi koostua myös useammasta pienemmästä raportista, esimerkiksi reflektoivista luentoraporteista, joita peilataan soveltuvaan kirjallisuuteen.
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
Materiaali
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaaItsenäinen suoritus. Opintojakson oppimistavoitteet ja sisällön hyväksyy tutkinto-ohjelman vastuuopettaja ennen opintojakson aloittamista.
YhteyshenkilöHuotari Nina

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.