Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

LY21SY Liiketalouden (YAMK) tutkinto-ohjelma, Liiketoiminnan kehittäminen

Opintojaksokuvaus

Koodi4 LLYX300
NimiPalvelumuotoilu liiketoiminnan kehittämisessä
Nimi englanniksiService Design in Business
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija ymmärtää palvelumuotoilun teoreettisen perustan, keskeiset käsitteet ja menetelmät. Opiskelija hallitsee palvelumuotoiluprosessin eri vaiheineen, asiakasymmärryksen luomisesta, ideoiden generointiin ja edelleen konseptointiin, prototypointiin ja arviointiin. Opiskelija osaa hyödyntää suunnittelussa ja prosessissa kuhunkin vaiheeseen sisältyviä menetelmiä. Opiskelija osaa soveltaa palvelumuotoilun lähestymistapoja palvelu- ja liiketoiminnan kehittämisessä omalle alalleen.
Keskeiset sisällötPalvelumuotoilun ja käyttäjälähtöisen suunnittelun keskeiset käsitteet, prosessit ja menetelmät. Muotoilun osallistavat ja kokemukselliset menetelmät. Palvelun prototypoinnin menetelmät ja niiden käyttö. Muotoil-tujen konseptien testaus ja arviointi. Palvelumuotoilun ja design managementin yhteys.
SuoritustavatOpinnot toteutetaan NonStop/verkko-opiskeluna, jossa on teoria-aineiston omaksuminen verkkoluentoja ja lähteitä käyttäen, oppimistehtävien ja pienimuotoisen soveltavan harjoitustyön tekeminen ja itsearvioinnin kautta tehtävä verkkoympäristössä oleva kokonaisuus
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
MateriaaliSTICDORN, M. & SCHNEIDER, J. (ed.) 2010. This is Service Design Thinking. Basics - Tools - Cases. Amsterdam: BIS Publishers. Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöLaitinen Matti

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.