Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

LY21SY Liiketalouden (YAMK) tutkinto-ohjelma, Liiketoiminnan kehittäminen

Opintojaksokuvaus

Koodi4 X991028
NimiYrittäjävalmennus
Nimi englanniksiEntrepreneurship Coaching
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja pystyy kuvaamaan uuden liiketoiminnan suunnittelun kokonaisuuden ja keskeiset osa-alueet. Opiskelija osaa selvittää ja kuvata ideansa uutuusarvon ja liiketoimintapotentiaalin. Hän osaa luoda konseptista liiketoimintamallin, analysoida sitä ja tehdä valintoja liiketoiminnan kehittämiseksi. Opiskelija pystyy esittämään perustellun kehittämissuunnitelman idean liiketoiminnalliseksi hyödyntämiseksi. Hän osaa reflektoida omia yrittäjäominaisuuksiaan.
Keskeiset sisällöt- Idean uutuusarvon ja liiketoimintapotentiaalin arviointi (asiakas- ja kilpailija-analyysi, toteutettavuus)
- Liiketoimintamallin kehittäminen (esim. Business model canvas)
SuoritustavatOsallistuminen työpajatyöskentelyyn, itsenäinen työskentely ja tiedonhankinta, oman kehittämissuunnitelman kirjallinen esittäminen (oppimistehtävä).
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliOpintojakson Moodlessa ilmoitettu kirjallisuus ja oheismateriaali.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaaYrittäjävalmennus käynnistyy kahdesti vuodessa (marraskuu ja huhtikuu) järjestettävällä kick-off-tilaisuudella. Tilaisuuteen osallistuminen on vapaaehtoista ja se on tarkoitettu sekä opintojakson suorittamista suunnitteleville että niille opiskelijoille, jotka ovat suorituspäätöksensä jo tehneet. Tarkemmat päivämäärät tiedotetaan myöhemmin.
YhteyshenkilöKauppinen Marja
Laitinen Matti

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.