Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

JOD21SVA Varhaisiän musiikkikasvatus -korkeakouludiplomi

Tulostinystävällinen versio

Opetussuunnitelman vastuuhenkilö: Riitta Turjamaa

Koulutuksen lähtökohdat

Varhaisiän musiikkikasvatuksen diplomikoulutus vahvistaa varhaiskasvatuksessa ja/tai musiikkikasvatuksessa työskentelevien musiikillista ja pedagogista osaamista sekä laajentaa heidän valmiuksiaan toimia musiikkikasvattajina varhaiskasvatuksessa. Lisäksi koulutus tarjoaa mahdollisuuksia lasten erilaisten tarpeiden huomioimiseen sekä uusien työtapojen ideointiin ja käyttöönottoon varhaisiän musiikkikasvatuksessa.
Koulutuksessa edellytetään aikaisempaa musiikillista ja pedagogista koulutusta ja/tai kokemusta.

Koulutus ei johda tutkintoon, mutta koulutuskokonaisuuden suoritettuaan opiskelija saa opinnoistaan todistuksen eli korkeakouludiplomin.

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.