Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

JOD21SVA Varhaisiän musiikkikasvatus -korkeakouludiplomi

Opintojen rakenne

Varhaisiän musiikkikasvatus -korkeakouludiplomin 35 op:n opinnot rakentuvat seuraavasti:

20 op Ammattiopinnot
- 5 op Varhaiskasvatuksen pedagogiikka (syksy 2021)
TAI
- 5 op Ohjaus ja musiikillisten taitojen vahvistaminen 1 (syksy 2021)
- 10 op Erityinen tuki ja lapsen osallisuuden vahvistaminen (syksy 2021/kevät 2022)
- 5 op Ohjaus ja musiikillisten taitojen vahvistaminen 2 (kevät 2022)

15 op Harjoittelu (syksy 2021/kevät 2022)
- 5 op 0 - 2-vuotiaiden muskari, lapsi-vanhempi -ryhmät
- 5 op 3 - 5-vuotiaiden, leikki-ikäisten muskari
- 5 op 6 - 8-vuotiaiden musiikkivalmennus

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.