Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

JOD21SVA Varhaisiän musiikkikasvatus -korkeakouludiplomi

Asiantuntijuuden kehittyminen

Koulutuksen sisällöissä tulevat esille mm. varhaisiän musiikkikasvatuksen toimintaympäristöt, ohjausmenetelmät, työtavat sekä opetussuunnitelmatyö, pedagoginen ohjaus, dokumentointi ja arviointi sekä reflektiivinen työote ja kasvatusyhteistyö moniammatillisessa asiantuntijaverkostossa. Keskeisiä teemoja ovat lapsen kasvu, kehitys ja oppiminen, lapsiryhmän ohjaaminen, musiikin erityiskasvatus ja inklusiivinen taidepedagogiikka.

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.