Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

JOD21SVA Varhaisiän musiikkikasvatus -korkeakouludiplomi

Opintojaksokuvaus

Koodi4 JODVAR10
NimiVarhaiskasvatuksen pedagogiikka
Nimi englanniksiEarly Childhood Education Pedagogy
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

-käyttää varhaiskasvatuksen käsitteistöä ja ammattisanastoa
-asettaa kasvatustavoitteita lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseen
-laatia ja toteuttaa pedagogisia suunnitelmia perustuen didaktisiin varhaiskasvatuksen lähtökohtiin sekä arvioi niiden toteutumista
-soveltaa varhaiskasvatuksen lapsilähtöisiä työtapoja lapsiryhmän kasvatuksen ja oppimisen ohjauksessa
-toteuttaa kasvatusyhteistyötä moniammatillisessa asiantuntijaverkostossa
Keskeiset sisällötVarhaispedagogiikan lähtökohdat, lapsen kehityksen tuntemus, lapsi oppijana, oppimisen alueet, varhaiskasvatuksen ohjausprosessi, ohjausmenetelmät ja pedagogiikka, pedagoginen dokumentointi ja arviointi, monialainen ja -ammatillinen yhteistyö, varhaiskasvatuksen asiantuntijuus ja ammatillinen identiteetti
SuoritustavatVerkko-opinnot, kontaktiopetus, työelämäläheinen oppiminen, vertaisoppiminen, itsenäinen opiskelu
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
MateriaaliAHONEN, Liisa 2017. Vasun käyttöopas. Jyväskylä: PS-Kustannus.
HUJALA, Eeva, TURJA, Leena ja ALIJOKI, Alisa 2017. Varhaiskasvatuksen käsikirja. Jyväskylä: PS-Kustannus. Myös verkkojulkaisu.
KRONQVIST, Eeva-Liisa ja PULKKINEN, Minna-Leena 2007. Kehityspsykologia. Matkalla muutokseen. WSOY: Porvoo.
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018. Opetushallitus. Määräykset ja ohjeet 2018:3a
Muu materiaali ilmoitetaan kurssin aikana.
Edeltävät opinnotEdellyttää 60 op (35 ov) laajuiset opettajan pedagogiset opinnot tai varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 26 ja 27 §).
Muuta huomioitavaaMahdollinen varhaiskasvatuksen työyhteisö verkko-oppimistehtävien toteutukseen
YhteyshenkilöJuntunen Anne-Leena

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.