Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

JOD21SVA Varhaisiän musiikkikasvatus -korkeakouludiplomi

Opintojaksokuvaus

Koodi4 JODVAR30
NimiErityinen tuki ja lapsen osallisuuden vahvistaminen
Nimi englanniksiSpecial Support for the Child and Empowering Participation of the Child
Laajuus10 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- käyttää musiikin erityiskasvatuksen käsitteistöä ja ammattisanastoa
- tunnistaa erilaisia oppimisvaikeuksia
- havainnoida erityisen tuen tarpeita ja jakaa keskustellen omia ammatillisia havainnointejaan erilaisten toimijoiden kanssa
- tukea, vahvistaa ja kehittää ryhmässä jokaisen lapsen osallisuutta
Keskeiset sisällötErityisen tuen tarpeet ja niiden arviointi, kasvatuksellinen ja sosiaalinen kuntoutus, integraatio, inkluusio, osallisuus, saavutettavuus, inklusiivinen taidepedagogiikka, tukitoimet eri konteksteissa, moniammatillinen yhteistyö ja varhainen puheeksiottaminen
SuoritustavatVerkko-opinnot, kontaktiopetus, työelämäläheinen oppiminen, vertaisoppiminen, itsenäinen opiskelu
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
MateriaaliMOBERG et al (toim.) 2015: Erityispedagogiikan perusteet. PS-kustannus.
PIHLAJA, Päivi VIITALA, Riitta (toim.) 2019: Varhaiserityiskasvatus. PS-kustannus.
SATA 2, Saavutettava taideharrastus 2 -hanke 2020: Saavutettavuusopas
lastenkulttuurikeskuksille ja taiteen perusopetuksen oppilaitoksille.
Muu materiaali ilmoitetaan kurssin aikana.
Edeltävät opinnotEdellyttää 60 op (35 ov) laajuiset opettajan pedagogiset opinnot tai varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 26 ja 27 §).
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöTurunen Hanna

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.