Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

JOD21SVA Varhaisiän musiikkikasvatus -korkeakouludiplomi

Opintojaksokuvaus

Koodi4 JODVAR40
NimiOhjaus ja musiikillisten taitojen vahvistaminen 2
Nimi englanniksiGuidance and Strengthening of musical skills 2
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- tulkita ja toteuttaa eritasoisia opetussuunnitelmia
- tunnistaa lapsen musiikillisen kasvun vaiheita
- valita ja soveltaa lapsille ominaisia varhaiskasvatuksen toimintatapoja
- valita ja soveltaa musiikin varhaiskasvatuksen eri työtapoja monipuolisesti ja lapsilähtöisesti
- ohjata ja arvioida lapsen ja lapsiryhmän oppimista monipuolisesti eri työtapoja hyödyntäen
-käyttää lapsille mielekkäitä oppimisen sisältöjä, rytmiikkaa sekä varhaiskasvatuksen soittimistoa monipuolisesti
-hyödyntää moniammatillista osaamista ohjauksen ja arvioinnin tukena
Keskeiset sisällötMinä ohjaajana ja monipuolisesti musiikkia hyödyntävänä varhaiskasvattajana. Lapsi toimijana, oppimisen suunnittelu varhaisiän musiikkikasvatuksen näkökulmasta. Kehittäminen ja ohjaus moniammatillisesti, monikulttuurisuus, liike, rytmiikka ja kehollisuuden perustaidot, taiteiden välisyys.
SuoritustavatKontaktiopetus, pienryhmätyöskentely, verkko-opinnot, vertaisoppiminen, itsenäinen opiskelu
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
MateriaaliLINDEBERG-PIIROINEN, Anne Ruokonen, Inkeri (toim.) 2017: Musiikki varhaiskasvatuksessa: käsikirja. Classicus.
KARPPINEN, Seija PUURULA, Arja RUOKONEN, Inkeri 2000: Elämysten alkupoluilla. Lähtökohtia alle 3-vuotiaiden taidekasvatukseen. Finn lectura.
PIHLAJA, Päivi VIITALA, Riitta (toim.) 2019: Varhaiserityiskasvatus. PS-kustannus.
KARPPINEN, Seija PUURULA, Arja RUOKONEN, Inkeri 2001: Taiteen ja leikin lumous. 4-8-vuotiaiden lasten taito- ja taidekasvatus. Finn lectura.
LUOKKALA, Marika GRAHN, Petronella 2018: Musiikin varhaiskasvatuksen käsikirja musiikkimatkailijoille. Suomen musiikkimatka Oy.
JUNTUNEN, Marja-Leena PERKIÄ, Soili SIMOLA-ISAKKSON, Inkeri 2010: Musiikkia liikkuen. Musiikkiliikunnan käsikirja. Sanoma Pro Oy.
Muu materiaali ilmoitetaan kurssin aikana.
Edeltävät opinnotEdellyttää 60 op (35 ov) laajuiset opettajan pedagogiset opinnot tai varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 26 ja 27 §).
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöTurunen Hanna

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.