Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

JOD21SVA Varhaisiän musiikkikasvatus -korkeakouludiplomi

Opintojaksokuvaus

Koodi4 JODVARH50
Nimi0 - 2-vuotiaiden muskari, lapsi-vanhempi-ryhmät
Nimi englanniksiMusic play school for 0-2-year old children and child-parent groups
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- havainnoida ja dokumentoida lasten kehitysvaihetta ja käyttää siihen soveltuvia lapsilähtöisiä musiikin ohjaus- ja opetusmenetelmiä
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida pedagogisesti musiikillista ilmaisua tukevaa toimintaa lapsiryhmälle
- toteuttaa ja arvioida lapsille ominaisia ilmaisun toimintatapoja yhteistyössä monialaisessa työryhmässä
- luoda osallistavaa toimintakulttuuria ja edistää lasten osallisuutta
- vahvistaa lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta
- reflektoida ja kehittää omia instrumenttivalmiuksiaan ja musiikillista osaamistaan
Keskeiset sisällötLapsiryhmään ja toimintaympäristöön tutustuminen. Pedagogisen ohjauksen suunnittelu, toteutus ja arviointi lapsiryhmän edellytysten, lasten iän, kehitystason ja tuen tarpeiden mukaisesti. Varhaisiän musiikkikasvatuksen ohjausmenetelmien käyttö sekä harjoittelupaikan käytäntöjen huomioiminen harjoittelun toteutuksessa. Opetussuunnitelmatyö, reflektiivinen työote sekä moniammatillinen yhteistyö.
SuoritustavatOpetuksen seuraaminen, aktiivinen osallistuminen työssä oppimiseen ja ohjaukseen, vertaisohjaus ja -oppiminen, itsenäinen työskentely, henkilökohtainen harjoittelusuunnitelma ja harjoittelun raportointi, itsearviointi.
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
Materiaali
Edeltävät opinnotEdellyttää 60 op (35ov) laajuiset opettajan pedagogiset opinnot tai varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 26 ja 27 §) SEKÄ
Varhaiskasvatuksen pedagogiikka TAI Ohjaus ja musiikillisten taitojen vahvistaminen 1
Muuta huomioitavaaOpiskelija, harjoittelupaikan edustaja ja Savonia-amk:n edustaja laativat harjoittelusopimuksen. Harjoittelun voi suorittaa mahdollisesti omalla työpaikalla.
YhteyshenkilöTurunen Hanna

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.