Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

DT22SP Tanssinopettajan tutkinto-ohjelma

Opintojaksotaulukko

Koodi Nimi 1 S 1 K 2 S 2 K 3 S 3 K 4 S 4 K
 
Perusopinnot
4 KMYY113 Taidepedagogin työn perusteet 5              
4 DXR1000 Svenska för musik och dans   5            
4 DXE1000 English for Music and Dance Teachers 5              
4 KMYY112 Taiteen tutkimuksen perusteet         5      
 
Ammattiopinnot
Tanssin perusopinnot
4 DMTP01 Tanssin perusopinnot 1A 10              
4 DMTP02 Tanssin perusopinnot 1B   10            
4 DMTP03 Tanssin perusopinnot 2A     10          
4 DMTP04 Tanssin perusopinnot 2B       10        
Tanssi ja keho
4 KMTK001 Tanssi ja keho 1 5              
4 KMTK002 Tanssi ja keho 2     5          
4 KMTK003 Tanssi ja keho 3         5      
Tanssitieto
4 DMTT03 Länsimaisen tanssin historia ja musiikin tuntemus 1 5              
4 DMTT04 Länsimaisen tanssin historia ja musiikin tuntemus 2     5          
Monialaiset projektit ja produktiot
4 DMTP1011 Produktio 1 5              
4 KMTP102 Produktio 2     5          
4 KMTP103 Produktio 3         5      
4 KMTP104 Produktioiden tuottaminen ja työelämätieto             5  
Koreografiaopinnot
4 DMTK1011 Koreografia 1       5        
4 DMTK1021 Koreografia 2         5      
Syventävät ammattiopinnot / tanssitekniikka
4 DMTS071 Tanssin syventävät opinnot 1, baletti         5      
4 DMTS072 Tanssin syventävät opinnot 1, jazztanssi         5      
4 DMTS073 Tanssin syventävät opinnot 1, nykytanssi         5      
4 DMTS081 Advanced Studies of Dance 2, Ballet           5    
4 DMTS082 Advanced Studies of Dance 2, Jazz Dance           5    
4 DMTS083 Advanced Studies of Dance 2, Contemporary Dance           5    
4 DMTS091 Tanssin syventävät opinnot 3, baletti             5  
4 DMTS092 Tanssin syventävät opinnot 3, jazztanssi             5  
4 DMTS093 Tanssin syventävät opinnot 3, nykytanssi             5  
4 KMTS0041 Vaihtoehtoiset tanssitekniset opinnot         5      
Pedagoginen osaaminen
Kasvatustieteelliset perusopinnot
4 KMPY201 Opettaminen ammattina 5              
4 KMPY202 Oppiminen ja opetussuunnitelmat     5          
4 KMPY203 Ohjaus ja arviointi         5      
4 KMPY204 Tutkiva opettajuus             5  
Taidepedagogiikan kontekstit
4 KMPT201 Tanssi elinikäisenä oppimisena     5          
4 KMPT202 Taide eri yhteisöissä         5      
4 KMPT203 Taide ja yrittäjyys             5  
Opetusharjoittelu
4 DMPT2041 Tanssipedagogiikka 1 5              
4 KMPT205 Tanssipedagogiikka 2     10          
4 DMPT2061 Tanssipedagogiikka 3, baletti         10      
4 DMPT2062 Tanssipedagogiikka 3, jazztanssi         10      
4 DMPT2063 Tanssipedagogiikka 3, nykytanssi         10      
 
Valinnaiset opinnot
Valinnaiset opinnot
4 DTS15VV1 Valinnaiset opinnot 1         5      
4 DTS15VV2 Valinnaiset opinnot 2             10  
 
Harjoittelu
Harjoittelu
4 KTHA015 Päättöharjoittelu             10  
4 KTHA016 Muu työharjoittelu             5  
 
Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
4 SAVONT1 Opinnäytetyö             15  
   5 KTONT10  Opinnäytetyön suunnittelu             5  
   5 KTONT20  Opinnäytetyön toteutus               5
   5 KTONT30  Opinnäytetyön viimeistely               5
   5 KTONT40  Kypsyysnäyte               0
4 SAVONT2 Opinnäytetyö             15  
   5 KTONT50  Opinnäytetyö, projekti 1             5  
   5 KTONT60  Opinnäytetyö, projekti 2               5
   5 KTONT70  Opinnäytetyöprojektien synteesi ja julkistaminen               5
   5 KTONT80  Kypsyysnäyte               0

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.