Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

JOE21SMIE Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus

Opintojen rakenne

Opintojen laajuus on 30 opintopistettä.
Opinnot ovat
1) Mielenterveyden, mielenterveys- ja päihdetyön kokonaisuuden hahmottaminen 2 op
2) Asiakaslähtöisyys mielenterveys- ja päihdetyössä 5 op
3) Mielenterveys- ja/tai päihdeongelmien tunnistaminen, hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi yhteistyössä asiakkaan, lähteisten ja verkostojen kanssa 5 op
4) Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät 8 op
5) Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä ja -ohjaus 5 op
6) Kehittyvä mielenterveys- ja päihdetyö 5 op

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.