Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

JOE21SMIE Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus

Opintojaksokuvaus

Koodi4 MIEPA1
NimiMielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä ja -ohjaus
Nimi englanniksiMental health and substance abuse service systems
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOsaa toimia asiakasta arvostavalla ja osallistavalla tavalla.
Osaa tarkastella omaa ammatillista vuorovaikutustaan kriittisesti ja kehittää sitä jatkuvasti.
Hallitsee ohjaamiseen (palveluohjaus, asiakasohjaus) liittyvät vuorovaikutukselliset teoriat ja mallit ja osaa ohjata asiakasta sekä hänen perhettään.
Tuntee alueelliset palveluverkot ja osaa työssään hyödyntää eri tahojen palveluja ja osaamista yhteistyössä asiakkaan, läheisten ja verkoston kanssa.
Tuntee digitaalisia palveluita ja menetelmiä ja niiden mahdollisuuksia sekä osaa ohjata asiakasta niiden käytössä.
Toimii moniammatillisessa yhteistyössä mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijana ja kehittää yhteistyössä uusia toimintamalleja.
Keskeiset sisällötLainsäädäntö ja valtakunnalliset ajankohtaiset ohjeistukset.
Sote- ja maakuntauudistus.
Julkinen, yksityinen ja kolmas sektori palvelujen tuottajina.
Vapaaehtoiset ja vertaiset yhteistyökumppaneina.
Järjestöt asiantuntijoina.
Mielenterveys- ja päihdetyö tilastoina.
Asiakaslähtöinen hoito- ja palveluprosessiosaaminen.
Palveluohjaus.
Moniammatillisuuden mahdollisuudet mielenterveys- ja päihdetyössä, palveluverkosto, palvelujärjestelmä, palveluohjausosaaminen, työparityöskentely.
Digitaalisuus mielenterveys- ja päihdetyössä (mm. mobiilimenetelmät, verkkopalvelut, pelillisyys).
SuoritustavatItsenäinen työskentely, parityöskentely, kirjallinen tehtävä, itsenäinen työskentely.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliAjankohtaiset artikkelit ja muu materiaali.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöRissanen Marja-Liisa

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.