Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

JOE21SMIE Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus

Opintojaksokuvaus

Koodi4 MIEKE1
NimiKehittyvä mielenterveys- ja päihdetyö
Nimi englanniksiDeveloping mental health and substance abuse care
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOsaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ja hyödyntää kokemustietoa työssään ja ammatillisuutensa kehittämisessä.
Tunnistaa, analysoi, arvioi ja kehittää mielenterveys- ja päihdetyön ammattikäytäntöjä ja menetelmiä tutkittuun tietoon perustuen.
Toimii omaa ja toisen työhyvinvointia edistävästi ja toimii rakentavasti työyhteisön vuorovaikutustilanteissa.
Tunnistaa oman elämäntarinansa vaikutuksen asiakastyössä ja tiedostaa oman työskentelynsä kehittämisen kohteet.
Pystyy reflektoimaan ja tietoisesti kehittämään omaa ammatillista toimintaansa työnohjauksen avulla.
Keskeiset sisällötHoito- ja kuntoutusmenetelmien tuntemus, arviointi ja kehittäminen, vaikuttavuus ja vaikuttavuuden arviointi.
Kriittisen ajattelun edistäminen, osaamisen ylläpito (myös kansainvälisesti).
Ammatillinen kasvu ja itsereflektiotaidot, oma ja työyhteisön työhyvinvointi.
Meneillään olevat mielenterveystyön ja päihdetyön kehittämishankkeet (Suomi ja kv).
Kehittämisosaaminen ja -menetelmät, taloudelliset ja eettiset seikat huomioiden.
Tutkimuksellisesta näkökulmasta ei tutkimuksen tuottaminen, mutta tutkimuksen "lukutaito": tiedon soveltamisen, vaikuttavuuteen ja näyttöön perustuvan tiedon käyttämiseksi.
Työnohjaus ammatillisen kasvun ja asiakastyön laadun tukena.
SuoritustavatPienryhmätyöskentely, luennot, kirjallinen tehtävä.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliAjankohtaiset artikkelit ja muu materiaali
Kärkkäinen M-L (2013) Työnohjaus psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Osviitta 4, 2013.
Manka M-L (2016) Työhyvinvointi murroksessa. Osviitta 1, 2016.
Sharrock ym (2013) Clinical supervision for transition to advanced practice. Perspectives in Psychiatric Care.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöRissanen Marja-Liisa

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.