Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Basis of Education Competence Standards Structure of Studies Development of Expertise Methods and implementation Course Table

TNE21SP Bachelor's Degree Programme in Nursing

Course Description

Code4 STCSV02
NameSwedish Language in Social and Health Care and Customer-oriented Communication (for Finnish Students)
Credits5 cr
Credits in Foreign Language5 cr
ObjectivesOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- käyttää työtehtävissään ruotsin kieltä kirjallisesti ja suullisesti lain (149/22) edellyttämällä tasolla
- esitellä ruotsin kielellä omaa ammattialaansa kirjallisesti ja suullisesti
- osaa haastatella ja ohjata ruotsin kielellä asiakkaita oman alansa asiakastilanteessa
- käyttää keskeistä ammattialansa sanastoa ja lähdekirjallisuutta
- olla asiakaslähtöisesti vuorovaikutustilanteissa
Content- asiakkaan kohtaaminen ja ohjaaminen, työympäristön ja oman työn esittely ruotsiksi sekä oman ammattialan sanasto ja ruotsinkieliset aineistot
- erilaisten asiakkaiden haastattelu ja ohjaaminen / hoitaminen asiakaslähtöisesti ruotsiksi asiakastilanteissa, kaksikielinen Suomi työympäristönä
RequirementsOsallistuminen lähiopetukseen, keskusteluihin ja toiminnallisiin harjoituksiin. Annettujen suullisten ja kirjallisten tehtävien/tenttien suorittaminen hyväksytysti
TAI
Verkko-opintojakso, jossa ei ole lähiopetusta. Opintojaksoon kuuluvien harjoitusten ja tehtävien / tentin tekeminen hyväksytysti
Grading Scale0 - 5
Course materialIlmoitetaan opintojakson alussa
Prerequisites-
Other considerations
ContactKaartinen Pekka
Kumpulainen Marjatta

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.