Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TF21SP Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma

Osaamistavoitteet

Fysioterapeuttikoulutuksessa tavoitteena on, että valmistuvalla fysioterapeutilla on laaja-alainen ja vahva kuntoutuksen ja fysioterapian kliininen osaaminen. Hän omaa preventiivisen työotteen sekä ikääntyneiden kuntoutuksen ja yrittäjyyden valmiudet. Fysioterapeutti soveltaa luontevasti tietoa, kehittää ja arvioi omaa osaamistaan ja hänellä on valmiudet jatkuvaan oppimiseen. Fysioterapeutin osaaminen koostuu uusiutuvasta ja monitieteisestä tiedosta, käytännöllisestä osaamisesta, eettisyydestä sekä verkosto-osaamisesta ja vuorovaikutustaidoista. Toiminnan tulee perustua tutkittuun tietoon ja näyttöön. Fysioterapeutilla on ammattitoiminnan kehittämisessä tarvittava tutkimusten hyödyntämis- ja muutososaaminen. Moniammatillisuus edellyttää sekä oman ammatin erityisasiantuntemusta että yksilöasiantuntijuuden laajenemista yhteisöasiantuntijuudeksi.

Fysioterapeutin koulutus on eurooppalaista ja suomalaista tasoa 6 (kansallinen viitekehys).Fysioterapeutin osaamisprofiili muodostuu kompetensseista. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden yleiset pätevyydet (kompetenssit) ovat Savonia-ammattikorkeakoulussa määritelty ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston (ARENE) kannanoton mukaisesti, jotka on esitetty seuraavassa taulukossa. Samassa taulukossa ovat myös fysioterapian ammattispesifit kompetenssit, jotka ovat perusta fysioterapeutin asiantuntijuuden kehittymiselle.
 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.