Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TF21SP Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma

Asiantuntijuuden kehittyminen

Savonian opetussuunnitelmissa opintojaksot muodostavat laajempia opintokokonaisuuksia. Näin ne tukevat opiskelijan kokonaiskehitystä ja asiantuntijuuden kehittymistä. Samalla mahdollistuu opetuksen ja työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistyminen.

Fysioterapeutin opetussuunnitelma on laadittu niin, että tutkinto tuottaa työelämässä vaadittavan osaamisen ja koulutus varmistaa opiskelijan asiantuntijuuden kehittymisen.

Opiskelija laatii opiskelunsa tueksi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jossa aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan. Opiskelija on vastuussa opintojensa etenemisestä. Savonian opettajat ja muu henkilöstö ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteiden määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Opiskelijan asiantuntijuus kehittyy opiskeluvuosittain nimettyjen vuositeemojen mukaisesti, joissa painottuvat ammatillinen osaaminen, ikäosaaminen, yrittäjämäinen työskentelyote ja preventiivinen työskentelyote.

Fysioterapeutin tutkinto-ohjelmassa nämä ovat:
1. vuosi: ammattikuvan luominen
2. vuosi: ammattiosaamisen kehittäminen
3. vuosi: ammattiosaamisen syventäminen
4. vuosi: ammattiosaamisen soveltaminen

Kunkin opiskeluvuoden teemat ja osaamistavoitteet on esitetty seuraavassa taulukossa. Taulukossa näkyvät myös kunkin opiskeluvuoden lukukausiteemat (alateemat).Asiantuntijuuden kehittymistä voidaan kuvata seuraavan rakennekuvan mukaisesti.


 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.