Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TF21SP Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma

Opintojaksotaulukko

Koodi Nimi 1 S 1 K 2 S 2 K 3 S 3 K 4 S 4 K
 
Perusopinnot
Sosiaali- ja terveysalan yhteiset opinnot
4 STYOP01 Oppijana korkeakoulussa 5              
4 STYAS02 Asiakas ja ammattilainen sote-palveluissa 5              
4 STYEN02 English in Social and Health Care and Intercultural Communication     5          
4 STYTU02 Tutkin, oivallan, kehitän       5        
4 STYSV02 Svenska i social och hälsovård och kundvänligt samspel       5        
4 STYTY01 Työyhteisötaidot, työhyvinvointi ja yrittäjyys           5    
 
Ammattiopinnot
4 TFPER02 Fysioterapian lähtökohdat ja toiminnalliset perusteet (sisältää harjoittelua 1,5 op) 5              
4 TFKRAK02 Kehon rakenteet ja toiminnot 5              
4 TFKKO02 Kasvu, kehitys ja oppiminen (sisältää harjoittelua 1,5 op) 5              
4 TFBIO01 Biomekaniikka ja neuraalinen säätely   5            
4 TFTOA02 Toimintakyvyn arviointi   10            
4 TFKEF02 Kehon fysiologia ja patofysiologia   5            
4 TFFOH02 Fysioterapeuttinen ohjaus   5            
4 TFHAR19 Harjoittelu 1   10            
4 TFTEN02 Health Promotion     5          
4 TFKUN02 Kuntoutus     5          
4 TFEST02 Esteetön osallistuminen     5          
4 TFLLP02 Lääkehoito ja lääketieteelliset perusteet     5          
4 TFKUN08 Harjoittelu, kuntoutus     5          
4 TFMEN12 Fysioterapiakäytännöt 1       5        
4 TFMEN22 Fysioterapiakäytännöt 2       5        
4 TFHAR29 Harjoittelu 2       10        
4 TFMEN32 Fysioterapiakäytännöt 3         5      
4 TFTH12 Fysioterapia toimintakyvyn häiriöissä 1         5      
4 TFTH22 Fysioterapia toimintakyvyn häiriöissä 2         5      
4 TFHAR39 Harjoittelu 3         10      
4 TFKH12 Fysioterapia kansalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 1           5    
4 TFKH22 Fysioterapia kansalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 2           5    
4 TFHAR49 Harjoittelu 4           10    
4 TFYJ02 Yrittäjyys ja johtaminen fysioterapiassa             5  
4 TFAF02 Professional in Physiotherapy             5  
4 TFAF08 Harjoittelu, syventävä             5  
 
Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
4 SAVONT1 Opinnäytetyö         15      
   5 SOTEONT10  Opinnäytetyön suunnittelu         5      
   5 SOTEONT20  Opinnäytetyön toteutus           5    
   5 SOTEONT30  Opinnäytetyön viimeistely             5  
   5 SOTEONT40  Kypsyysnäyte             0  
4 SAVONT2 Opinnäytetyö         15      
   5 SOTEONT50  Opinnäytetyö, projekti 1         5      
   5 SOTEONT60  Opinnäytetyö, projekti 2           5    
   5 SOTEONT70  Opinnäytetyöprojektien synteesi ja julkistaminen             5  
   5 SOTEONT80  Kypsyysnäyte             0  
 
Valinnaiset opinnot
Valinnaiset opinnot 10 op
4 TFVAL08 Harjoittelu, valinnainen             5  
4 TFPUR01 Purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD) ja hoitomenetelmät             5  
4 TFMON02 Moniammatillinen hanketyö             5  
4 TFMLK02 Moniammatilllinen lasten kuntoutus             5  
4 TFTEK02 Hyvinvointiteknologian moniammatillinen projekti             5  

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.