Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TF21SP Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TFKKO02
NimiKasvu, kehitys ja oppiminen (sisältää harjoittelua 1,5 op)
Nimi englanniksiHuman Growth, Development and Learning
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOsaa selittää ihmisen kasvua ja kehitystä. Osaa havainnoida ja raportoida ihmisten liikkumista ja toimintaa. Osaa selittää monipuolisesti päiväkoti-ikäisen lapsen liikkumista ja toimintaa sekä toimii yhteistyössä päiväkotihenkilöstön ja vanhempien kanssa.
Keskeiset sisällöt- Lapsen sensomotorisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen pääpiirteet
- Elämänkulun vaikutus kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen
Suoritustavat- Aktivoivat luennot
- Ryhmätyöskentely
- Vauvaikäisen motorisen kehityksen havainnointi oppitunnilla
- Ryhmäkoe
- Päiväkotihajroittelu ja siihen liittyen sensomotorisen kehityksen havainnointitehtävä sekä harjoitteluraportti
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- Gallahue D. 2011. Understanding motor development. England: McGraw-Hill Education/Asia.
- Salpa P. 2007. Lapsen liikkumisen kehitys - ensimmäinen vuosi. Jyväskylä: Tammi.
- Salpa P & Autti-Rämö I. 2012. Kun lapsen kehitys ei etene odotetusti, mitä tehdä? Jyväskylä: Tammi
- Nurmi J-E. 2006. Ihmisen psykologinen kehitys. Helsinki: WSOY.
- Muu opintojaksolla ilmoitettava materiaali
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaaSisältää harjoittelua 1,5 op päiväkodissa
YhteyshenkilöSuvinen Annu

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.