Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TF21SP Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TFKEF02
NimiKehon fysiologia ja patofysiologia
Nimi englanniksiHuman Physiology and Patophysiology
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOsaa kuvata pääpiirtein elimistön rakenteen ja toiminnan molekyyli- ja solutasolta elinjärjestelmätasolle alempana mainittujen elintoimintojen osalta.
Osaa kuvata infektioiden torjunnan menetelmät ja merkityksen osana turvallista potilashoitoa terveydenhuollon eri toimintaympäristöissä. Osaa esitellä aseptiikkaan liittyvät keskeiset tekijät henkilöhygieniassa ja potilasryhmien hoidossa.
Tietää sairauden syntyyn vaikuttavia ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä ja niiden aiheuttamat muutokset elimistössä. Ymmärtää tautiopin keskeiset käsitteet. Tietää verisuonimuutokset ja niistä johtuvat verenkiertohäiriöt ja verenpainetaudin syntymekanismin. Tietää hyvän- ja pahanlaatuisten kasvainten erot ja syövän synty- ja leviämisprosessin sekä etiologian. Tietää kudosten paranemisprossin. Tietää osteoporoosin ja artroosin syntymekanismin. Tietää elimistön immunologisen puolustusjärjestelmän merkityksen tautien synnyssä.

Keskeiset sisällöt- Solu ja kudokset, veri, verenkierto, immuunijärjestelmä, hengitys, ruuansulatus, virtsaneritys, happo-emästasapaino, näkö- ja kuuloaisti, lisääntyminen, hormonitoiminta
- Hermosto varsinkin edellä mainittuihin elintoimintoihin liittyviltä osiltaan
- Tartunnan aiheuttajat ja tartuntatavat
- Hoitoon liittyvät infektiot
- Puhdistus-, desinfiointi- ja sterilointimenetelmät
- Henkilöhygienia ja käsihygieni
- Tautiopin keskeiset käsitteet ja tautien luokittelu sekä sairauksien aiheuttamat patofysiologiset muutokset elimistössä
- Elimistön immunologinen puolustusjärjestelmä
SuoritustavatAnatomia ja fysiologia sekä tautioppi että mikrobiologia (4 op):
- Teoriaopetus, tentit (2kpl), tehtävät, itse- ja verkko-opiskelu, taitopajat
- Infektioiden torjunta (1 op): Teoriaopetus, ennakkotehtävä, taitopajat, itse- ja verkko-opiskelu
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliJokin seuraavista tai vastaava muu materiaali:
- Anttila V-J, Hellsten S, Rantala A, Routamaa M, Syrjälä H & Vuento R. 2010. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. Suomen Kuntaliitto. Porvoo: WS Bookwell Oy.
- Karttunen T, Ylermi S & Vuopala K. 2005. Tautioppi. Helsinki: Edita
- Leppäluoto J, ym. 2008. Anatomia ja fysiologia Rakenteesta toimintaan. Porvoo: WSOY Oppimateriaalit.
- Nienstedt W, Hänninen O, Arstila A & Björqvist S-E. 2009. Ihmisen fysiologia ja anatomia. 18 uud.p. Helsinki: WSOY.
- Sand O, ym. 2012. Ihminen, fysiologia ja anatomia. 9 uud. p. Helsinki: Sanoma Pro.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöLampinen Eeva

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.