Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TF21SP Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TFKUN02
NimiKuntoutus
Nimi englanniksiRehabilitation
Laajuus5 op
Vieraskielinen osuus1 op
OsaamistavoitteetOsaa esitellä asiakkaan kuntoutusprosessin palvelujärjestelmässä. Osaa esitellä asiakkaan kuntoutumisprosessin sekä kuntoutussuunnitelman. Osaa laatia asiakaslähtöisen tavoitteellisen fysioterapiasuunnitelman fysioterapiamalleja käyttäen osana kuntoutussuunnitelmaa. Osaa toteuttaa asiakaslähtöisiä tavoitteellisia fysioterapeuttisia ohjaustilanteita. Osaa selittää yhden ohjaustilanteen fysioterapiamalleja käyttäen. Osaa käyttää näyttöön perustuvaa tietoa fysioterapian suunnittelussa ja toteutuksessa.

Osaa aktivoida potilasta siirroissa huomioiden asiakkaan voimavarat sekä oman ergonomian ja kehonhallinnan.

Keskeiset sisällöt- Asiakkaan kuntoutusprosessi palvelujärjestelmässä
- Asiakkaan tarvelähtöinen kuntoutumisprosessi
- Fysioterapiasuunnitelma ja mallit
- Fysioterapeuttinen ohjaustilanne
- Näyttöön perustuva toiminta
- Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -opinnot I osa
- Henkilökohtainen oppimisympäristö ja oman oppimisen reflektio
Suoritustavat- Portfolio I ja sen esittäminen
- Vertaisarviointi
- Verkkotehtävät ja osallistuminen harjoitustunneille (potilassiirrot)
- Verkkotentti
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- Autti-Rämö I, Salminen A-L, Rajavaara M & Ylinen A. (toim.) 2016. Kuntoutuminen. Helsinki: Duodecim. Saatavana e-aineistona
- Tamminen-Peter L & Wickström G. (2013) Taitava avustaja aktivoi ja auttaa. Helsinki: Työterveyslaitos. Saatavana e-aineistona
- Työterveyslaitoksen Potilassiirtojen Ergonomiakortti ® -koulutuksen verkkomateriaali
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöHuovinen Marita

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.