Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TF21SP Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TFLLP02
NimiLääkehoito ja lääketieteelliset perusteet
Nimi englanniksiMedical Care and Basics in Medicine
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOsaa kuvata jonkin lääkehoitoon liittyvän keskeisen lain, asetuksen tai muun ohjeen sisältöä. Osaa selittää lääkehoitoon liittyvät peruskäsitteet, lääkkeen antotavat ja lääkemuodot sekä pääpiirteittäin eri tavoin annetun lääkkeen vaiheet elimistössä. Osaa selittää pääpiirteittäin yleisimpiä vaikutusmekanismeja sekä lääkehoidon vasteeseen vaikuttavat tekijät, haitta- ja yhteisvaikutukset. Osaa käyttää lääkehoidon elektronisia tietokantoja. Osaa selittää fysioterapiassa keskeisimpien sairauksien hoidossa käytettävät lääkeaineet, niiden käyttöaiheet sekä haitta- ja yhteisvaikutukset. Osaa nimetä fysiatrian alaan kuuluvien sairauksien etiologiaa, diagnosointimenetelmiä, oireita ja hoitomenetelmiä. Osaa nimetä liikunnan vaikutuksia tavallisten sairauksien patofysiologiassa, ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa.
Keskeiset sisällöt- Lääkehoidon peruskäsitteet
- Llääkehoitoa ohjaavat säädökset
- Llääkkeiden antotavat ja lääkemuodot
- Farmakokinetiikka ja farmakodynamiikka
- Llääkeaineiden haitta- ja yhteisvaikutukset
- Llääkehoidon vasteen seuranta
- Kkivun lääkkeellinen hoito fysioterapiatilanteissa
- Rrintakivun ennaltaehkäisy ja rintakivun lääkehoito fyysisessä rasituksessa
- Hhengitysvaikeuksien ennaltaehkäisy ja niiden lääkehoito fyysisessä rasituksessa
- Liikunta ja sairaus
- Fysiatria
Suoritustavat- Lääkehoito: aktiivinen osallistuminen tuntiopetukseen ja itsenäisten opiskelutehtävien hyväksytty suorittaminen
- Seminaarityö
- Verkkotentti (liikunta ja sairaus)
- Verkkotentti (fysiatria)
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- Arokoski J. ym. (toim.) 2009. Fysiatria. 4. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Myös e-kirjana
- Saano S & Taam-Ukkonen M. 2018. Lääkehoidon käsikirja. Helsinki: WSOY SanomaPro
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöRuotsalainen Anna-Leena

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.