Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TF21SP Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TFMEN12
NimiFysioterapiakäytännöt 1
Nimi englanniksiPhysiotherapy Methods 1
Laajuus5 op
Vieraskielinen osuus1 op
OsaamistavoitteetOsaa analysoida, suunnitella ja toteuttaa terapeuttista harjoittelua asiakaslähtöisesti. Osaa valita ja perustella terapiamenetelmät. Osaa tehdä perusteltuja opintovalintoja sekä yhdistää niitä kansainvälistymisen sekä alan ammatillisten vaihtoehtojen ja urasuunnittelun näkökulmaan.
Keskeiset sisällöt- Asennosta toiseen siirtymisen harjoittaminen
- Asennon hallinnan ja tasapainon harjoittaminen
- Liikkeen harjoittaminen
- Hengitystoiminnan harjoittaminen
- Kehotietoisuuden harjoittaminen
- Lihastasapainon harjoittaminen
- Rentouden harjoittaminen
- mPower
- HOPS, henkilökohtainen oppimisympäristö,oman oppimisen reflektio
Suoritustavat- Ryhmäkotikoe
- Teoriakokeen vertaisarviointi
- Käytännön koe ja 80% läsnäolo harjoittelutunneilla
- PLE:n rakentaminen ja ryhmäreflektioon osallistuminen
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- Hall C & Brody LT. 2018. Therapeutic Exercise: moving toward function. Lippincott Williams & Wilkins. Soveltuvin osin
- Kisner C & Colby L.A. 2012. Therapeutic exercise. Foundations and techniques. F:A: Davies Company. Philadelphia. Soveltuvin osin.
- Kauranen K. 2017. Fysioterapeutin käsikirja. Sanoma pro
- Ylinen J. 2010. Venytystekniikat. Lihas-jännesysteemi. Manuaaliseen terapiaan ja urheilijoiden lihashuoltoon. Medirehab kustannus Oy
Edeltävät opinnot4 TFBIO01 Biomekaniikka ja neuraalinen säätely
Muuta huomioitavaaSuomi, paitsi Rentouden harjoittamisen osuus kv-vaihto-opiskelijoiden ollessa mukana kielenä on englanti.
YhteyshenkilöHuovinen Marita

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.