Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TF21SP Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TFKH12
NimiFysioterapia kansalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 1
Nimi englanniksiPhysiotherapy Implementation in Promotion of Public Health and Welfare 1
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOsaa soveltaa ja arvioida ohjaus- ja terapiakäytäntöjä tuki- ja liikuntaelimistön, hengitys- ja verenkiertoelimistön sekä neurologisten toimintahäiriöiden fysioterapiassa ja kuntoutuksessa. Osaa perustella valintansa tutkitulla tiedolla. Osaa tehdä perusteltuja opintovalintoja sekä yhdistää niihin kansainvälistymisen, alan ammatillisten vaihtoehtojen ja urasuunnittelun näkökulman.
Keskeiset sisällöt- Neurologisten toimintahäiriöiden fysioterapia
- Tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöiden fysioterapia
- Hengitys- ja verenkiertoelimistön fysioterapia
- Henkilökohtainen oppimisympäristö, reflektio
Suoritustavat- Ryhmätyö ääreishermoston fysioterapiasta
- Yksilökoe ja simulaatiot (hengitys- ja verenkiertoelimistön fysioterapia)
- HOPSin päivittäminen, reflektio ja tarvittaessa ohjauskeskusteluihin osallistuminen
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- De-Las Penas C ym. 2018. Temporomandibular Disorders. Manual therapy, exercise and needling. Handspring publishing.
- Hough A. 2014. Physiotherapy in respiratory care: an evidence-based approach to respiratory and cardiac management. Cheltenham: Nelson
- Magee D. 2014. Orthopedic physical assessment. St. Louis: Elsevier Saunders
- Pryor J & Prasad SA. 2008. Physiotherapy for Respiratory and Cardiac Problems - adults and paediatrics. Edinbourg: Churchill Livingstone.
- Thornes Ltd, Frownfelter D & Dean E. (eds.) 2012. Cardiovascular and Pulmonary Physical Therapy - Evidence to Practice. St. Louis: Elsevier Saunders.
- Muu opintojaksolla ilmoitettava materiaali
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöSuvinen Annu

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.