Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TF21SP Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TFKH22
NimiFysioterapia kansalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 2
Nimi englanniksiPhysiotherapy Implementation in Promotion of Public Health and Welfare 2
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOsaa soveltaa ja analysoida ohjaus- ja terapiakäytäntöjä lasten toimintahäiriöiden ja psykofyysisten toimintahäiriöiden fysioterapiassa ja kuntoutuksessa. Osaa perustella valintansa tutkitulla tiedolla. Osaa soveltaa ja analysoida ohjaus- ja terapiakäytäntöjä työfysioterapiaan ja perustella valintansa tutkitulla tiedolla. Kykenee analysoimaan ja kehittämään omia sekä ryhmän toiminta- ja työtapoja työhyvinvointia tukevista ja edistävistä näkökulmista.
Tietää poikkeusolojen terveydenhuoltokäytännön.
Keskeiset sisällöt- Lasten fysioterapia
- Psykofyysinen fysioterapia
- Työfysioterapia
- Poikkeusolojen terveydenhuolto
SuoritustavatOhjaustilanteiden suunnittelu, toteutus ja arviointi sekä kotitentti (lasten ft). Raportti yhdestä psykofyysisten häiriöiden fysioterapiamuodosta, läsnäolo seminaareissa (psykofyysinen fysioterapia). Työn kuormittavuuden arviointitehtävä ja seminaari sekä itsearviointi (työfysioterapia). Poikkeusolojen terveydenhuolto verkkokurssina.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- Herrala H, Kahrola T & Sandström M. 2008. Psykofyysinen ihminen. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit.
- Kukkonen R. 2001. Työfysioterapia: yhteistyötä työ- ja toimintakyvyn hyväksi. Toinen painos. Helsinki: Työterveyslaitos.
- Launis M & Lehtelä J. (toim.) 2011 Ergonomia. Helsinki: Työterveyslaitos.
- Palisano R, Orlin M & Schreiber J. 2016. Cambell’s physical Therapy for Children. St.Louis: Elsevier.
- Uitti J. (toim.) 2014. Hyvä työterveyshuoltokäytäntö. Helsinki: Työterveyslaitos
- Zimmer R. 2011. Psykomotoriikan käsikirja – Teoriaa ja käytäntöä lasten psykomotoriseen tukemiseen. VK-kustannus. Keuruu: Otava
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaaMahdollisista opintokäynneistä aiheutuvista kuluista opiskelija vastaa itse.
YhteyshenkilöHuovinen Marita

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.