Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TF21SP Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TFYJ02
NimiYrittäjyys ja johtaminen fysioterapiassa
Nimi englanniksiEntrepreneurship and Leadership in Physiotherapy
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOsaa kehittää eettisesti hyväksyttyjen periaatteiden mukaan toimivan fysioterapia-alan liikeidean. Osaa kehittää fysioterapia-alan palveluja palvelumuotoilun keinoin ja osaa hinnoitella palveluja. Osaa laatia rahantarve- ja kannattavuuslaskelmat sekä budjetin fysioterapia-alan yritykselle. Osaa laatia markkinointisuunnitelman fysioterapia-alan yritykselle. Osaa laatia liiketoimintasuunnitelman fysioterapia-alan liikeidean toteuttamiseksi.
Osaa selittää fysioterapian yksikön hallintoon ja johtamiseen liittyvät peruskäsitteet ja periaatteet.Osaa selittää fysioterapiayksikön palveluprosessin kulkua sekä laatujärjestelmän kokonaisuutta. Osaa analysoida ammattitaidon kehittämisen keinoja ja merkitystä osana palveluprosessia. Tunnistaa uusia työ- ja työntekijälähtöisiä johtamisen menetelmiä ja ratkaisuja, jotka tehostavat työn tekemistä ja edistävät työhyvinvointia.
Keskeiset sisällöt- Fysioterapia-alan liikeidea ja sen käynnistämisen prosessi
- Fysioterapia-alan palvelujen kehittäminen palvelumuotoilun keinoin
- Fysioterapia-alan kustannukset, hinnoittelumenetelmät, raha-laskelmat ja rahoitusvaihtoehdot
- Fysioterapia-alan liiketoimintasuunnitelma
- Fysioterapia yksikön hallintoon liittyvät peruskäsitteet
- Fysioterapiapalveluiden järjestäminen ja toteuttaminen
- Palveluprosessit
- Fysioterapiayksikön laatujärjestelmä
- Fysioterapiayksikön johtamisen periaatteet
- Yksikön henkilöstön kehittäminen
Suoritustavat- Lähiopetus, verkkotyöskentely ja itsenäinen opiskelu
- Yksilö- ja ryhmätehtävät/tentit
- Liiketoimintasuunnitelman laatiminen. Liiketoimintasuunnitelma voidaan tehdä ryhmätyönä
- Opinnot voidaan suorittaa kokonaan VireTori-työskentelynä tai yPolku-opintoina
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali-Aalto-Setälä P & Saarinen M. 2014. Innostus. Helsinki: Alma-talent
-Aalto-Setälä P & Saarinen M. 2013. Perkele! Tunneosaamisen oppikirja esimiehille. Helsinki: Alma-talent
-Hesso J. 2015. Hyvä liiketoimintasuunnitelma. Helsinki: Kauppakamari. Saatavissa myös eKirjana
- Hesso J. 2015. Rakenna hyvinvointialan menestystarina. Helsinki: Kauppakamari
- Lith P. 2013. Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Raportti yksityisestä palvelutarjonnasta ja yritysten kasvusta sekä julkisista hankinnoita ja toiminnan kehittämisestä sosiaali- ja terveyspalveluissa. TEM-raportteja 34/2013
-Lundberg T. 2005. Tuntematon sotilas ja johtamisen taito. Helsinki: Motto Universal Oy
- Peltola L. 2015 (tai vanhemmat painokset nimellä Raatikainen, L.). Liikeideasta liikkeelle. Helsinki: Edita tai PERUSTAMISOPAS ALKAVALLE, uusin internetissä saatavilla oleva versio
- Torkkola S. 2015. Lean asiantuntijatyön johtamisessa. Helsinki: Alma-talent.
- Muu opintojaksolla ilmoitettava materiaali
Edeltävät opinnot4 STYTY01 Työyhteisötaidot, työhyvinvointi ja yrittäjyys
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöKääriäinen Raimo

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.