Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TF21SP Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TFMON02
NimiMoniammatillinen hanketyö
Nimi englanniksiResearch, Development and Innovation
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetKykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja uusien ideoiden, toiminta- ja työtapojen kehittämiseen. Osaa työskennellä projekteissa. Osaa suunnitella ja toteuttaa toimeksiannon ideoinnista arviointiin. Osaa toimia yhteistyössä toimeksiantajan, eri alojen ammattilaisten ja opiskelijoiden kanssa. Osaa käyttää asiantuntijuuttaan ja asiantuntijaverkostoja asiakkaan (yksilön ja yhteisön) hyvinvoinnin edistämiseksi. Osaa kuvata, miten hanketyöskentely mahdollistaa toiminnan kehittämisen.
Keskeiset sisällöt- Hanketyöskentelyn käsitteet, menetelmät ja vaiheet.

- Moniammatillinen toiminta.

- Yhteistyö ja verkottuminen toimeksiantajan ja muiden yhteistyötahojen/toimijoiden kanssa.

SuoritustavatToimeksiannon suunnittelu, toteutus ja raportointi.
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
MateriaaliHeikkilä, A., Jokinen, P. & Nurmela, T. 2008. Tutkiva kehittäminen, Avaimia tutkimus- ja kehittämishankkeisiin terveysalalla. Helsinki: WSOY. (ks. s. 54-132). Lambert, P. & Vanhanen-Nuutinen, L. (toim.) 2010. Hankekirjoittaminen. Välineitä hanketoimintaan ja opinnäytetyöhön. Haaga-Helia. Tutkimuksia 1/2010.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöPartanen-Kivinen Eija

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.