Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TF21SP Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TFTEK02
NimiHyvinvointiteknologian moniammatillinen projekti
Nimi englanniksiInterprofessional Wellbeing Technology Project
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetTietää moniammatillisen projektityöskentelyn perusteet. Ymmärtää hyvinvointiteknologian merkityksen. Osaa kehittää yvinvointiteknologista tuottetta / palvelua.
Keskeiset sisällöt- moniammatillisessa projektissa oman alan osaamisen tuotos yhteiseen tavoitteeseen
- hyvinvointiteknologian viitekehyksen ymmärtäminen
- hyvinvointiteknologian hyödynnettävyyden ymmärtäminen
- konkreettisen tuotteen / palvelun kehittäminen moniammatillisen työryhmän kanssa
Suoritustavat-opintojakso toteutuu oman aikataulun mukaan, sisältäen osallistumisen kick off tapahtumaan, moniammatillisen projektityöskentelyn lyhyeen teoriaan sekä sovittuihin täsmäluentoihin ja –tapaamisiin, sisältäen verkkotuen opintojakson aikana. Muuten työskentely tapahtuu oman tiimin kanssa. Aktiivinen osallistuminen edellä mainittuihin. Projektityö eli hyvinvointiteknologinen tuote tai -palvelu.
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
MateriaaliIlmoitetaan opintojakson alussa.
Edeltävät opinnotSuositellaan 2-3 vuoden opintojen aikana toteutettaviksi.
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöPartanen-Kivinen Eija
Arpola Tiina

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.