Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TF21SP Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TFFOH02
NimiFysioterapeuttinen ohjaus
Nimi englanniksiCouncelling and Teaching in Physiotherapy
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOsaa selittää motorisen kontrollin ja motorisen oppimisen pääperiaatteet. Osaa käyttää tarkoituksenmukaisia yksilöllisiä ohjaustapoja liikkeen ohjauksessa. Käyttää erilaisia opetus- ja ohjausmenetelmiä ryhmäohjaustilanteissa (sali-, musiikki- ja allasliikunta).
Keskeiset sisällöt- Motorinen oppiminen ja motorinen kontrolli
- Ryhmän ohjaus fysioterapiassa (sali-, musiikki- ja allasliikunta)
- Yksilöohjaus fysioterapiassa
Suoritustavat- Posteri motorisen taidon ohjaamisesta
- Yksilö- ja ryhmäohjaustilanteet (sali- ja allasohjaus)
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- Jaakkola T, Liukkonen J & Sääkslahti A. 2017. Liikuntapedagogiikka. 2. painos. Jyväskylä: PS-Kustannus. Soveltuvin osin.
- Kauranen K. 2011. Motoriikan säätely ja motorinen oppiminen. Liikuntatieteellisen seuran julkaisu. Tampere:Tammerprint
- Magill R. 2016. Motor Learning and Control: Concepts and Applications. McGraw-Hill Education
- Shumway-Cook A & Woollacott M. 2016. Motor Control. Translating Research into Clinical Practice. Lippincott Williams & Wilkins.
- Muu opintojaksolla ilmoitettava materiaali
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöPartanen-Kivinen Eija

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.