Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TF21SP Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TFHAR19
NimiHarjoittelu 1
Nimi englanniksiAssessment of Functioning, Practice
Laajuus10 op
OsaamistavoitteetOsaa toimia fysioterapian eettisten periaatteiden mukaisesti asiakastilanteissa. Osaa arvioida ja kehittää omia keskustelu-, neuvottelu- ja vuorovaikutustaitojaan sekä asiakas- että työyhteisötilanteissa ja tunnistaa dialogisen vuorovaikutuksen periaatteet. Osaa käyttää fysioterapeuttisen tutkimisen menetelmiä luotettavasti. Osaa tehdä ohjatusti johtopäätöksiä asiakkaan tutkimustilanteesta sekä fysioterapiadiagnoosin. Osaa laatia ohjatusti konkreettiset ja mitattavat fysioterapiatavoitteet. Osaa käyttää erilaisia opetus- ja ohjausmenetelmiä ryhmäohjaustilanteissa. Osaa laatia oppimistavoitteet harjoitteluun sekä hyödyntää saamaansa palautetta ja osaa tehdä itsearvioinnin. Osaa arvioida ja kehittää omaa yrittäjämäistä toiintatapaansa työyhteisön jäsenenä.

Osaa antaa ensiapua. Osaa elvyttää ja käyttää defibrillaattoria.Keskeiset sisällöt- Harjoittelu fysioterapiayksiköissä (7,5 op). Sisäinen yrittäjyys, sisäinen markkinointi
- Ensiapu (1,5 op) (ensiapu osana hoitoketjua, toiminta onnettomuuden sattuessa, peruselvytys PPE-D ja sairauskohtaisten ja vammojen ensiapu)
-Asiakkaan kohtaaminen / vuorovaikutusviestintä (1 op)
Suoritustavat- Harjoittelun suorittaminen
- Lähtötasokuvaus ja oppimistavoitteet sekä oman oppimisen arviointi blogiin kirjoitettuna
- Fysioterapiaselosteen alkuosa
- Viestinnän kirjallinen oppimistehtävä
- Ensiavussa ohjatut harjoitukset (elvytys ja rastiharjoitukset), elvytysnäyttö ja tentti ovat pakollisia
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
Materiaali- Mönkkönen K. 2007. Vuorovaikutus. Dialoginen asiakastyö. Helsinki: Edita.
- Sahi T, Castren M, Helistö N & Kämäräinen L. Ensiapuopas. Duodecim. SPR. Uusin painos
Edeltävät opinnotTFKRAK02 Kehon rakenteet ja toiminnot, 5 op
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöKääriäinen Raimo

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.