Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TR21SP Röntgenhoitajan tutkinto-ohjelma

Opintojaksotaulukko

Koodi Nimi 1 S 1 K 2 S 2 K 3 S 3 K 4 S 4 K
 
Perusopinnot
Sosiaali- ja terveysalan yhteiset opinnot
4 STYOP01 Oppijana korkeakoulussa 5              
4 STYAS02 Asiakas ja ammattilainen sote-palveluissa 5              
4 STYEN02 English in Social and Health Care and Intercultural Communication   5            
4 STYSV02 Svenska i social och hälsovård och kundvänligt samspel     5          
4 STYTU02 Tutkin, oivallan, kehitän       5        
4 STYTY01 Työyhteisötaidot, työhyvinvointi ja yrittäjyys         5      
 
Ammattiopinnot
Pakolliset ammattiopinnot
4 TRMALU Röntgenhoitajan ammatin matemaattis-luonnontieteellinen perusta 5              
4 TRRAPE Röntgenhoitajan ammatin perusteet 5              
4 TRAFY02 Anatomia ja fysiologia 5              
4 TRHTP04 Hoitotaito 1 5              
4 TRHTPO06 Hoitotaito 2   5            
4 TRKLD006 Kliininen hoito ja diagnostiset tutkimukset   5            
4 TRHTP92 Harjoittelu hoitotaidoissa   5            
4 TRNAT05 Natiiviröntgentutkimukset   5            
4 TRNTH1 Harjoittelu natiiviröntgentutkimuksissa 1   5            
4 TRAEAK Ammattietiikka ja asiakkaan kohtaaminen     5          
4 TRUTI007 Ultraääni- ja tietokonetomografiatutkimukset     5          
4 TRULT95 Harjoittelu ultraäänitutkimuksissa     5          
4 TRISOT08 Isotooppitutkimukset     5          
4 TRKNSÄ Natiiviröntgenkuvan kriittinen arviointi ja säteilysuojelu     5          
4 TRANG20 Angiografia ja kuvantamisohjatut toimenpiteet       5        
4 TRSÄD010 Sädehoidon perusteet       5        
4 TRSÄSÄ0010 Sädehoidon suunnittelu ja sädehoito       5        
4 TRSÄD98 Harjoittelu sädehoidossa       10        
4 TRTT93 Harjoittelu tietokonetomografiatutkimuksissa         5      
4 TRISOT94 Harjoittelu isotooppitutkimuksissa         5      
4 TRANGH20 Angiografiatutkimusten harjoittelu         5      
4 TRMML09 Magneetti-, mammografiatutkimukset ja lasten kuvantamistutkimukset         5      
4 TRNTH2 Harjoittelu natiiviröntgentutkimuksissa 2           5    
4 TRMAG97 Harjoittelu magneettitutkimuksissa           5    
4 TRLMR92 Harjoittelu lasten- ja mammografiatutkimuksissa           5    
4 TRNPKR Evidence-Based Clinical Radiography           5    
4 TRSTV1 Säteilyturvallisuusvastaava           5    
Syventävät ammattiopinnot 15 op
Harjoittelu: Kuvantamistutkimukset             0  
4 TRNAR1 Harjoittelu 1a: Natiiviröntgentutkimusten syventäminen             5  
4 TRNAR2 Harjoittelu 1b: Natiiviröntgentutkimusten kehittäminen             5  
4 TRMAGR1 Harjoittelu 2: Mammografiatutkimusten kehittäminen             5  
4 TRLAKU1 Harjoittelu 3: Lasten kuvantamistutkimusten kehittäminen             5  
4 TRMATU1 Harjoittelu 4: Magneettitutkimusten kehittäminen             5  
4 TRTKTT1 Harjoittelu 5: Tietokonetomografiatutkimusten kehittäminen             5  
4 TRULTU1 Harjoittelu 6: Ultraäänitutkimusten kehittäminen             5  
4 TRAGRT1 Harjoittelu 7: Angiografiatutkimusten ja radiologisten toimenpiteiden kehittäminen             5  
Harjoittelu: Sädehoito             0  
4 TRANSUU1 Harjoittelu 1: Sädehoidon annossuunnittelu             5  
4 TRSÄSYY1 Harjoittelu 2: Sädehoidon syventäminen             5  
4 TRSÄKEE1 Harjoittelu 3: Sädehoidon kehittäminen             5  
Harjoittelu: Isotooppitutkimukset             0  
4 TRMOIS1 Harjoittelu 1: Monipuoliset isotooppitutkimukset             5  
4 TRISSY1 Harjoittelu 2: Isotooppitutkimusten syventäminen             5  
4 TRISKE1 Harjoittelu 3: Isotooppitutkimusten kehittäminen             5  
 
Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
4 SAVONT1 Opinnäytetyö         15      
   5 SOTEONT10  Opinnäytetyön suunnittelu         5      
   5 SOTEONT20  Opinnäytetyön toteutus           5    
   5 SOTEONT30  Opinnäytetyön viimeistely             5  
   5 SOTEONT40  Kypsyysnäyte           0    
4 SAVONT2 Opinnäytetyö         15      
   5 SOTEONT50  Opinnäytetyö, projekti 1         5      
   5 SOTEONT60  Opinnäytetyö, projekti 2           5    
   5 SOTEONT70  Opinnäytetyöprojektien synteesi ja julkistaminen             5  
   5 SOTEONT80  Kypsyysnäyte           0    
 
Valinnaiset opinnot
Valinnaiset opinnot
4 STRALÄ1 Radiokemian ja -farmasian perusteet             5  
4 TRLARA1 Laatu radiografiassa             5  
4 TRSULA1 Sädehoidon ulkoinen annossuunnittelu             5  
4 STMON2 Moniammatillinen hanketyö             5  

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.